Wieloletnie doświadczenie w wizualizacji danych Niezależnie od rozmiaru biznesu – w prawie każdym z nich Microsoft Excel jest podstawowym narzędziem do gromadzenia danych i ich przetwarzania oraz tworzenia raportów.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wizualizacji danych i znajomości Microsoft Excel, optymalizujemy procesy tworzenia raportów skracając je do zaledwie kilku minut oraz automatyzujemy procesy raportowania dzięki zaawansowanym formułom, Excel BI i VBA.

 

Zamiast ograniczonego raportu składającego się z setek komórek tworzymy interaktywne i proste w obsłudze dashboardy, które w wizualny sposób przedstawiają cele firmy, aktualne dane i ważne informacje.

Przykład realizacji: Zarząd spółki potrzebował wizualnego przedstawienia raportu, który będzie mógł zostać wykorzystany w innych działach w firmie. Na potrzeby tego projektu: Połączono dashboard z bazą danych, Zrealizowano automatyczną aktualizację raportów, Dostosowano interakcje,

Przeprowadzono szkolenie wprowadzające pracowników do obsługi narzędzia. Jeśli spędzasz zbyt wiele czasu nad raportami, a następnie przez kolejne godziny poprawiasz błędy – skontaktuj się z nami.

Dzięki zaawansowanym formułom, Excel BI i VBA skrócimy ten proces do zaledwie kilku minut.

Unikniesz błędów i zyskasz czas na dokładniejszą analizę i inne zadania. W ramach projektu zajmujemy się: Projektem dashboardu.

Opracowaniem dostępu do danych, Opracowaniem filtrowania i sortowania, Łączeniem z bazą danych. Wykorzystanie VBA, PoverPivor oraz PowerQuery w celu automatyzacji procesów. Odświeżanie danych w arkuszu odbywa się za pośrednictwem jednego kliknięcia.

Nasze usługi wdrożeń rozwiązań business Intelligence oraz wizualizacji danych „Istotą BI jest dostarczanie kluczowych informacji odpowiednim osobom w istotnym momencie tak, aby mogli podjąć właściwe decyzje”– Nic Smith Microsoft BI Solutions Marketing

 

W każdej spółce konieczne jest przechowywanie danych w sposób uporządkowany i bezpieczny. Wraz z rozwojem biznesu pojawia się problem rosnącej liczby danych pochodzących z różnych działów firmy.

Często rozwój firmy następuje poprzez rozrost jej struktur (kolejne działy, sieć placówek partnerskich czy agencyjnych).

Wtedy szczególnie istotne jest, aby dostęp do informacji był prosty i pozwalał na jej analizę.

Przygotowane przez nas narzędzia, pozwalają nie tylko na przechowywanie danych, ale również na ich obróbkę.

Nasze raporty umożliwiają segmentowanie baz danych dla potrzeb marketingowych, opracowywanie systemów premiowych lub bonusowych, analizę danych księgowych czy wykonanie budżetów typu performance versus target.

Potrafimy przygotować raporty, które na podstawie posiadanych przez Ciebie danych pokażą Ci w jakim segmencie rynku masz niewykorzystane możliwości rozwoju, w jakim geograficznym rejonie kraju Twoje placówki mają silną pozycję, wyciągniesz wnioski potrzebne do zmian w strukturze Twoich oddziałów. W tym segmencie naszych usług skupiamy się na jak najlepszym wykorzystaniu danych, które już są w Twojej firmie. Loading…

 

Prowadzenie przedsiębiorstwa w dynamicznym i zinformatyzowanym świecie wymaga dużej elastyczności i reakcji na otrzymywane sygnały. Dostęp do ogromnej ilości danych, ich gromadzenie i przetwarzanie są wielkim wyzwaniem, a jednocześnie szansą.

Business Intelligence jest bez wątpienia narzędziem, dzięki któremu tę szansę można wykorzystać.

Business Intelligence (znane też jako BI) to zespół narzędzi wykorzystywanych do analityki biznesowej. Duże przedsiębiorstwa są w posiadaniu wielkich zasobów danych dotyczących m.in. sprzedaży produktów i usług, profilu swoich klientów czy skuteczności działań marketingowych.

Są to dane historyczne, którym Business Intelligence nadaje wielką moc analityczną. Zgromadzenie ich w tzw. hurtowniach danych, a następnie umiejętne przetwarzanie, pozwalają wygenerować raporty, będące niezwykle cennym źródłem informacji i wiedzy dla kierowników poszczególnych działów. Specjalistyczne firmy zajmujące się BI posiadają zespoły analityków, którzy szukają m.in. związków pomiędzy określonymi zbiorami danych, a następnie uzyskane wyniki potrafią zinterpretować i dostarczyć klientom wyczerpujących informacji oraz gotowych już rozwiązań. Pozwala to tworzyć modele predykcyjne, przewidywać zachowania rynku, kształtowanie się popytu na produkty i usługi czy określać skuteczność akcji marketingowych.Dzięki profesjonalnemu wykorzystaniu narzędzi Business Intelligence można zoptymalizować procesy przeprowadzane na posiadanych zasobach, jak również uzyskać informacje odnośnie do opłacalności otwierania nowych linii produkcyjnych, wchodzenia na nowe rynki czy segmentowania klientów. Co więcej, BI pozwala także monitorować działania konkurencji i oceniać efektywność tych działań. Z kolei przeprowadzane analizy porównawcze pozwalają stwierdzić, w jakich dziedzinach nasze przedsiębiorstwo ma przewagę konkurencyjną, a w jakich musi się poprawić.Stosowanie narzędzi Business Intelligence powoli staje się koniecznością, jeżeli chce się optymalnie wykorzystywać gromadzone zbiory danych.