Realizacja projektu w biznes planie

opis realizacji hero image

Ten wpis jest przykładowym materiałem do posta “Jak napisać biznes plan”. 

Jeżeli chcesz poznać treść przykładów, które razem tworzą biznes plan zalecam zacząć od tego posta


 

Symulacja finansowe obejmuje okres 60 miesięcy począwszy od 01.03.2019 do 01.02.2024

Realizacja projektu ograniczona do przygotowania kilku kursów w polskiej i angielskiej wersji oraz publikacja na udemy.com.

 

Oczywistą kwestią jest fakt, że proces nie uwzględnia praktyki i doświadczania twórców, jednakże najważniejszą kwestią jest pomysł na kurs oraz jego odpowiednie przygotowanie jako element strategii.

Koszty produkcji kursu online są wyjątkowo niskie, ale trzeba też uwzględnić support jaki trzeba zastosować poprzez czas, który trzeba będzie poświęcić na udział w grupach dyskusyjnych. Zgodnie z obserwacjami kursów na Udemy czas życia takiego produktu może wynieść kilka lat.

Sam support na udemy ogranicza się do grupy dyskusyjnej

Ukrytym kosztem mogą być licencje, na zdjęcia które trzeba będzie wykorzystywać w przypadku niektórych kursów

Kurs może też być przedmiotem licencji, którą dość prosto można wnieść jako wartość do spółki czy być przedmiotem transakcji.

 

SWOT

 

 

Mocne strony

 • duże zbiory unikalnych danych jako materiał pod kursy,
 • wieloletnia praktyka w zakresie MS EXCEL i BI,
 • pozytywnie przyjęte obecne treści
 • możliwość działania operacyjnego zagranicą

 

Słabe strony

 • brak doświadczenia w kreowaniu strategii produktowej dla kreacji jak i sprzedaży kursów online,
 • długi okres weryfikacji produktu przez użytkowników Udemy,
 • duża konkurencja na Udemy w zakresie Excel
 •  

 

Możliwości

 • pozyskanie użytkowników do własnego serwisu,
 • stworzenie pasywnego kanału dochodów

 

Zagrożenia

 •  

 

 

Podstawowe dane finansowe

 

Koszty

 

 

 

Plan sprzedaży

 • E-learning Course Name
 • Category
 • Launch Date
 • Regular Price
 • Max Promotion Value*
 • Udemy Share
 • Promotion Market Share
 • Customers on start
 • Incremental Rate
 • Incomes 2019
 • Incomes 2020
 • Incomes 2021
 • Incomes 2022
 • Incomes 2023
 • Students
 • Udemy Average Students per Category *

 

 

 

 

Analiza wskaźnikowa

Płynność

 

Marża

 

Zadłużenie

 

Stopa zwrotu

 

Rentowność