portfolio slider bi kantoris

Założenia projektu

Wymiana walut online jest wymagajacym przedsięwzięciem w ramach, którego trzeba zapewnić wysoką jakość obsługi,
odpowiednie parametry wymiany. Kontrola wszystkich procesów związanych z wymianą walut wymagała stworzenia dedykowanych narzędzi BI, które ułatwiły podgląd oraz zarządzanie spółką.

Wyzwanie

Na rynku nie istniały žadne gotowe rozwiązania do kontroli procesów kantoru internetowego.

Rozwiązanie

Zastosowano MS Excel wraz z dodatkiem PowerPivot pobierającym dane z wcześniej przygotowanego widoku bazodanowego.

Rejestr transakcji wymiany walut

Narzędzie BI, importując dane bezpośrednio do excela, oblicza ilość oraz wielkość transakcji na platformie wymiany walut, z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata oraz miesiące.

Dane zwizualizowane zostały na czytelnym wykresie zarysowującym trend transakcji.

W celu bliższej identyfikacji transakcji narzędzie zostało zaprojektowane tak, żeby przeliczało automatycznie dane z možliwością doboru parametrów. Widok danych možna dopasować dzięki fragmentatorom excela w zakresie:

  • okresu poddawanego analizie,
  • walutom,kategorii klientów,
  • klientom przypisanym do poszczególnego Key Account Mangera,
  • klientom przypisanym do konkretnego dealera.

Rejestr transakcji realizowanych przez dealerów

Dzięki automatycznemu przeliczaniu danych, widoczna jest ilość transakcji dokonywana przez poszczególnych dealerów w kantorze. Dane przedstawione są na czytelnym wykresie uwzględniającym:

  • Dealera walutowego,
  • Rok transakcji,
  • Miesiąc transakcji,
  • Typ transakcji.

Trendy transakcji walutowych

Dla każdej firmy najwżaniejsze są przychody oraz marża.
Kantor swoje przychody generuje poprzez wymianę walut, dlatego tak ważna jest analiza transakcji walutowych

Nawykresie przedstawiono ilość transakcji z podziałem na poszczególne miesiące. Uwzględniony został trend – co pozwala firmie przybliżyć przyszłość. Wykres uwzględnia:

  • rodzaj waluty
  • Typ klienta