Power BI

Przykład wykorzystania Microsoft Power BI z informacjami zawartymi w bazie postresql

Dane te mogą być wykorzystywane jako element pulpitów menedżerskich czy analiz sprzedaży. Oczywiście mogą też być wykorzystywane do precyzyjnej weryfikacji archiwalnych kursów walut.  Udostępniamy narzędzie w ramach, którego można sprawdzić archiwalne kursy walut z okresu 2012 – 2015. 

Aby zobaczyć dane i wykres należy wybrać rok, miesiąc oraz dzień i walutę. Raport jest ustawiony na kurs EUR z dnia 31.12 2014 roku.

Wykres będzie prezentował uśrednione wartość notowań z przedziału godzinowego od 9:00 do 17:00.

Dostępne notowania są dla następujących walut:

  • USD,
  • EUR,
  • CHF,
  • GBP,
  • NOK,
  • SEK.