Polityka prywatności oraz plików cookies dotycząca korzystania z serwisu 

 

Wprowadzenie

 1. Dane pozyskiwane w ramach serwisu podlegają szczególnej ochronie i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności i zasady wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym udostępnia się wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.
 2. Właściciel serwisu zapewnia ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa./
  W szczególności przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późn. zm. oraz przez ustawę z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 wraz z późn. zm.
 3. .Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych następuje zarówno automatycznie jak i na skutek działania osób odwiedzających serwis w zależności od charakteru danych.
 4. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje akceptuje w całości zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plików cookies.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.
 6. Właścicielem i operatorem serwisu jest firma Origami Effect Sp. z o.o. z adresem Habicha 24/56 Warszawa

Zbierane dane

 1. Serwis pozyskuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu.
 2. Serwis zbierają automatyczne informacje, które zawarte są w plikach cookies, poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu,
  poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Na ogół Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące w szczególności: adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu.
 5. Zebrane dane nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

Zgoda Użytkownika

 1. Po wejściu na serwis https://origamieffect.com Użytkownik zostanie poinformowany iż “Ta Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.” Klikając na przycisk Zgoda, wyraża zgodę, ale może też kliknąć na przycisk Polityka Prywatności i się z nią zapoznać. 
 2. Niniejsza polityka prywatności odnosi się tylko do tego serwisu internetowego. Nie dotyczy natomiast stron, do których odnośniki mogą się znajdować w tym serwisie. Osobom odwiedzającym serwis diframe.pl zalecamy, aby na stronach, do których znajdują się odnośniki na serwisie diframe.pl, zapoznawać się z politykami prywatności na tych stronach.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

Wykorzystanie plików cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. W ramach serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć, „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka
 1. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi. Przechowuje się je w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Znajdują się tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Zmiany dotyczące cookies

 1. Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Zmian tych dokonuje się w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika.
 2. Więcej informacji na temat możliwości i sposobach obsługi plików cookies jest dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

1. W przypadku gromadzenia danych osobowych przez operatora serwisu są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późn. zm.)

2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych które są wyłączenie dobrowolnie podane przez użytkownika serwisu.

3. W ramach formularza rejestracyjnego mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, login, hasło.

4. Dane zawarte w formularzach, przekazane operatorowi serwisu przez użytkownika serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim (z wyłączeniem podmiotów powiązanych z operatorem serwisu) inaczej, niż za zgodą użytkownika.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji w ramach serwisu oraz w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów powiązanych z operatorem serwisu, w szczególności oferowania produktów, reklamowych, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/weryfikacyjnym lub w wiadomości e-mail.

Prawa Użytkownika

 1. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w przypadkach określonych w art. 23. ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez operatora serwisu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
 3. Użytkownik serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wynika to z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Użytkownik korzysta z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie mu pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

 

Pozostałe zapisy

 

 1. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi operator serwisu w takim zakresie współpracuje.
 2. Dane osobowe użytkowników przechowujemy w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, operator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 wraz z późn. zm.). Odmowa usunięcia ma także miejsce w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

5. Logi serwera

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikujemy poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwę stacji klienta – dokonujemy identyfikacji przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika pododawana w procesie autoryzacji (logowania),
 • czas nadejścia zapytania,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższych danych nie kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

Zgromadzone logi operator przechowuje przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie.

Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem.

Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.