Power BI

Raporty w Power BI

przedstawia wizualizację bazy danych portalu internetowego oferujacego możliwość wymiany i sprzedaży gier komputerowych.

Raport został tak przuygotowany aby pokazać proces zastępowania nowej generacji gier Playstation 4 vs Playstation 3

Raport przygotowany w Power BI podsumowujący użytkowników względem wieku oraz ilości gier przez nich posiadanych.


Dashboard w Power BI 

interaktywna wizualizacja rejestracji w portalu z podziałem na wiek użytkowników

Wizualizacja aktywności użytkowników pod względem wysyłania ofert

Prosta wizulzacja geolokaliacji posiadaczy konkretnych tytyłów gier na mapie.

Wizualizacja użytkowników na mapie wraz z możliwością segmentacji względem: 

  • roku rejestracji
  • posiadanego konta Facebook
  • przedziału wieku

Analiza skuteczności wystawianych ofert użytkowników według platformy gamingowej

Wizualizacja najpopularniejszych tytułów gier według platformy oraz roku analizowanego roku