portfolio slider platforma ps4

Założenia projektu

Projekt wymagał opracowanie narzędzia umożliwiające przygotowanie szybkich analiz rynkowych korzystając z bazy danych portalu społecznościowego oferującego sprzedaż oraz wymianę gier konsolowych.

Narzędzie pełni również funkcje Business Intelligence oferując możliwość analizy obecnych trendów jakie zachodzą w portalu.

Wizualizacja danych na podstawie 500 000 użytkowników, estymacja cen gier na rynku wtórnym oraz nadchodzących trendów.

Rozwiązanie

 • Analiza danych znajdujących się w bazie typu mysql dużego portalu interentowego.
 • Przygotowanie widoków bazodanowych
 • Aktualizacja danych poprzez pobranie ich do Excel Power Pivot Uzyskanie globalnych trendów rynku wtórnego polskich graczy konsolowych skupionych na platformach PlayStation oraz XBOX.
 • Agregacja danych użytkowników w zakresie wystawienia produktu na sprzedaż/wymianę złożenie oferty uwzględniając jej kluczowe parametry.

Dashobard w Excelu z danymi o PlayStation 3

Dane mogą być segmentowane według następujących kryteriów:

 • tytuł gry,
 • rodzaj nośnika (fizyczny lub konto digital), 
 • geolokalizacja,
 • platforma,
 • rodzaj transakcji

Na analizie widoczne jest trend “zanikania” zainteresowania grami PlayStation 3, które jest wyołane wprowadzeniem kolejnej generacji konsol na rynek pod koniec 2014 roku.

Wartość transakcji realizowanych przez użytkowników portalu

Dane podsumowujące wartości transakcji uwzględniając ceny jakie uzyskiwali sprzedawcy.

System weryfikował skuteczność aukcji oraz zdolność zakupową nabywców.

Trendy zakupowe na konkretnych tytułach gier dla platformy PS4

 

Wizualizacja najpopularniejszych gier. W tym ujęciu analizowane są ilość aukcji vs ilość ofert jakie dana aukcja otrzymała. 

Kolejność na wykresie jest ułożona według tytuły który się najlepiej sprzedawał

Dashboard pod negocjacje

Na podstawie tego arkusza można było prowadzić merytoryczne negocjacje handlowe posługując się możliwością realizacji prognoz w celu ustalenia warunków satysfakcjonujących obie strony.

W tej części modelu oddano do dyspozycji szybkie zmiany w parametrach postaci określając:

 • ilość miesięcy obowiązywania okresu profit share,
 • stawki profit share,
 • rozróżnienie Brutto/Netto (ze względu na to, że stawki reklamowe opodatkowane są stawką VAT 23% a usługi finansowe stawką VAT 0%.

Widoczna jest również prosta analiza efektywnościowa osiągana w poszczególnych grupach targetu mierzona w postaci osiąganej marży.

Dashboard pod negocjacje

Widok analityczny dla spółki A będącej provider’em usług reklamowych

Możliwe było również wprowadzanie zmian w modelu biznesowym w zakresie:

 • określenia daty uruchomienia projektu,
 • określenia czasu obowiązywanie profit share,
 • określenia wartości procentowej rabatu na kanale promocyjnym,
 • wartość procentowa profit share.

Widoczne są również sumaryczne przychody możliwe do uzyskania przez podmiot A z wyszczególnieniem:

 • kanały marketing,
 • stawka VAT,
 • oraz partycypowanie w profit share.