portfolio slider segmentacja

Przygotowanie narzędzia do segmentacji adresów email znajdujących się w bazie mysql na potrzeby realizacji kampanii marketingowych

Informacje zawarte w bazie danych zawsze mogą zostać wykorzystywane w celu:

 • utrzymania relacji z dotychczasowymi klientami,
 • analizy obecnych klientów.

Dzięki segmentacji adresów email zgromadzonych w bazie danych powstaje możliwość pozyskania nowych kanałów marketingowych w celu rozwoju biznesu.

Następujące narzędzia marketingowe

 • Google Adwords Custom Audience,
 • Facebook Custom Audiences,
 • Mailchimp

Umożliwiają docieranie do konkretnie wskazanych odbiorców.

Wykorzystując dodatkowe informacje można dobierać bardziej precyzyjne komunikaty, które podniosą podstawowe KPI takie jak CTR czy’ Open Rate.

Zródło danych

Baza relacyjna MySQL zawierająca ponad 100 tabel i rozmiarze około 15 GB.

Źródło danych dane deklaratywne użytkowników jak i pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Zostały przygotowane widoki bazodanowe po uprzedniej optymalizacji query do których łączył się Excel wersji 2016 z dodatkiem PowerPivot.

Formuły DAX w Power Pivot

Prawidłowe wykorzystanie formuł DAX umożliwia uzyskanie dodatkowych danych i informacji mogących zostać wykorzystanych w działaniach operacyjnych, analitycznych jak i marketingowych.

Segmentacja danych

Dane można segmentować zgodnie z wymaganami kryteriami. W  tym przypadku wykorzstano fragmentatory excela. Możliwa szybkoa selekcja: 

 • z wiekeim użytkoników,
 • platformą gamingową,
 • selekcją adresów email przypisanych do poszczegółnych domen,
 • połacze z konta z serwisami Facebook, Playstation NEtwork,
 • XBOX Live,
 • rokiem założenia w serwisie. 

Wolumeny

Inny widok skupiający się na wolumenach z wyszczególnieniem na podział wiekowy adresatów w ramach, których łatwo można policzyć ilość kont oraz zapotrzebowanie na kreacje i przekazy marketingowe, które maja zostać wykorzystane w wybranych kanałach.