portfolio slider platforma aukcyjna

Założenia projektu

Opracowanie narzędzia służącego do między innymi realizacji analiz rynkowych wykorzystujące dane dostępne publicznie.

Narzędzie analityczne przygotowane za pomocą aplikacji Microsoft Excel wraz z dodatkiem Power Pivot Powstało w wyniku prac nad proof of concept dla startup’u w 2012, który miał zostać utworzony w ramach współpracy z jednym z inkubatorów przedsiębiorczości finansowanym przez PARP w ramach działań 3.1 .

Opis podstawowych zadań

 • Zaprojektowanie oraz wdrożenie mechanizmu agregującego i segmentującego dane z platformy internetowej
 • Projekt bazy danych z odpowiednią struktura umożliwiająca przeprowadzenia dogłębnych analiz bez udziału programistów oraz specjalistów MySqI
 • unifikacja aukcji umieszczonych w różnych krajach i opisanych różnymi językami, budowa potencjalnej bazy sprzedażowej
 • Szybkie wskazanie popularnych produktów
 • Oznaczenie produktów z wysoką oraz niską konkurencja rynkową
 • Prognozowanie popytu konsumenckiego w wybranych segmentacji produktowych.

Przykład realizacji analizy rynkowej

Rynek telefonów komórkowych

W ramach analizy rynkowej widoczne są:

 • zainteresowania konkretnymi produktami
 • średnie ceny
 • konwersje
 • konwersje w poszczególnych segmentach cenowych

Przykład analizy rynkowej

Rynek tabletów

Widoczne są:

 • wartości sprzedanych przedmiotów w poszczególnych kategoriach
 • globalne trendy
 • Uwzględnia również dane w ujęciu czasowym, porównując dane z poszczególnych miesięcy

System umożliwia porównanie skuteczności dwóch rodzajów sprzedaży: aukcji oraz Buy It.

Przykład analizy rynkowej

Rynek zabawek

Możliwe jest prześledzenie równocześnie jak w poszczególnych miesiącach wyglądała wartość przychodów ze sprzedaży poszczególnych kategorii produktów. Dzięki temu można wytypować kategorie, w których wystawione przedmioty mają większą szansę na sprzedaż. Porównywane są średnie ceny zabawek używanych oraz nowych.

Analizowane są konwersje w poszczególnych przedziałach popularności i przedziałach cenowych.

Przykład analizy rynkowej

Klocki LEGO

Wszystkie dane łączone są zapytaniami mysql w specjalne widoki które następnie są agregowane w cube lub tabele przestawne celem szybkiej analizy.

Plik wykorzystuje funkcje DAX w dodatku powerpivot celem przeprowadzenie obliczeń wedle uznania analityka.