kantoris Slider

W 2011 roku został przygotowany projekt inwestycyjny pod startup w postaci kantoru internetowego, który wyróżniał się następującymi cechami:

  • ultra niskie marże,
  • uzależnianie od infrastruktury bankowej, która jednocześnie była konkurentem lub mogła nim zostać w przyszłości,
  • trudne działania marketingowe – biznes opierał się na przekonaniu klienta aby powierzył spółce swoje środki finansowe,

Dashboard modelu finansowego

Ten arkusz pełnił główną funkcję podczas analizy realizowanej przez analityków funduszy inwestycyjnego jak i samych negocjacji z komitetem inwestycyjnym.

Planowanie wydatków marketingowych

Elastyczność przy planowaniu budżetu reklamowego jest cechą pożądaną każdego modelu finansowego zwłaszcza przy negocjacach z funduszem inwestycyjnym.

W tym excelu zastosowano proste rozwiązania bazujące na danych providera usług reklamych opisanych poniżej. Excel umożliwiał wskazania kosztów jak i potencjalnych korzyści wynikających z uruchomienia kampanii reklamowych

Estymacja parametrów kampanii reklamowych

W szacowaniu przedsięwzięć charakteryzujących się niską marżą, istotne jest precyzyjne oszacowanie kosztów zmiennych – w tym promocji.

Ten model uzależniał model biznesowy od kosztów pozyskania klienta w internecie.

Wykorzystane dane pochodziły bezpośrednio z Google AdWords na poziomie szczegółowości uwzględniającym koszt dla określonej frazy.

CAPEX

Dobry model finansowy uwzględnia precyzyjnie wszystkie pozycje, które zostały zakwalifikowane jako nakłady inwestycyjne.

Sprawozdanie finansowe

Model finansowy zawsze przekłada się na dane finansowe, które weryfikują plan jak i osobę odpowiedzialną za jego realizację. Ze względu na brak realizacji podstawowych parametrów kapitałowych, projekt jak i prezentowany model finansowy przeszedł kilka dodatkowych prób weryfikacyjnych.

Pierwotne założenia nie zostały spełnione ze względu na braki w realizacji założeń projektu inwestycyjnego co wymusiło przeprowadzenie zmian w strukturze właścicielskiej oraz poszukiwania pozyskania finansowania, co poskutkowało ponad rocznym przesunięciem realizacji podstawowych założeń biznes planu.

W trakcie rozmów z inwestorem posłużono się wskazanym modelem finansowym a twórca modelu miał okazję zweryfikować model jako lider projektu

Projekt po usamodzielnieniu się w pierwszym roku osiągnął ponad miliard przychodów generując dodatni zysk netto

  • Model finansowy został rozbudowany o funkcjonalności typu performance vs target.
  • Aktualizowany o bieżące informacje był wykorzystywany przez siedem lat, licząc od momentu od pomysłu po realizację