portfolio slider model finansowy VoD

Projekt zakładał współpracę dwóch podmiotów. Podmiot A miał zajmować się dostarczaniem kontentu zewnętrznych licencjodawców dla podmiotu B, który pełnił funkcję providera usług kablowych.

Przedsiębiorstwa rozliczały się na zasadach profit share. Analiza finansowa musiała umożliwiać przeprowadzanie negocjacji pomiędzy spółkami z uwzględnieniem wszystkich dostępnych modeli rozliczeń z licencjodawcami. Kontent został  podzielony na dwie podstawowe grupy, które różniły się modelem udostępnianie oraz rozliczenia z licencjodawcami.

Narzędzie do analiz prognoz finansowych musiało spełniać  wymagania w postaci uwzględnienia osobnych linii produktów rozróżniających modele rozliczeń z licencjodawcami w postaci:

 • rozliczenie typu revenue share za zakup,
 • płatności za wykorzystanie dostępu do kontentu przez end usera mierzona w megabajtach,

Analiza miała posiadać funkcjonalność “harmonogramu” udostępnienia oferty na dekoderach.

Prognozy finansowe wymagały aby operowały na “kartach produktów” z uwzględnieniem możliwości ustalania:

 • dedykowanej ceny,
 • modelu płatności,
 • stawki rozliczeniowej pomiędzy stronami współpracy.

Uwzględniono również analizę wrażliwości uzyskiwanej marży wobec zmian kursów walutowych oraz pełną analizę finansową uzyskiwanych przychodów z podziałem na grupy kontentu obejmujące oba źródła.

Katalog z ofertą

Podstawowa część biznes planu zawierająca początkowy katalog pozycji mających być dostępnych w ofercie dekoderów.
Ten arkusz zawiera również:

 • cennik z End User Price tzw EUP,
 • dopasowany model płatności,
 • zawartość usługi,
 • krótki opis usług.

Parametry pierwszej linii produktów

Zgodnie z wymaganiami, w jednej sekji ustala się parametry poszczególnej zawartości kontentu uwzględniając:

 • koszt licencjodawcy,
 • model rozliczenia,
 • zakładane konwersje w poszczególnych etapach rozwoju,

Harmonogram udostępnienie usług w sieci dekoderów znajduje się w innej sekcji modelu., umożliwiającej również przeprowadzenie modelowania finansowego.

Parametry drugiej linii produktów

Zgodnie z podziałem , w drugiej sekcji znajdują się parametry grupy kontentu skupioną na wykorzystaniu dostępu do filmów, mierzoną w gigabajtach. 

Model biznesowy wylicza możliwą do uzyskania marżę oraz określa progi rentowności. Dodatkowo uwzględnia zmiany marży za wykorzystania usług w postaci progów cenowych.

Analiza rentownośći na wskutek wahań kursów EUR

Płatności za usługłi są realizowane w polskich złotych, jednakże licencjodawcy pobierają opłaty w walutach obcych. Kursy walut są zmienne ze względu na szereg czynników ekonomicznych oraz geopolitycznych.

W takiej sytuacji konieczna jest możliwość przeprowadzenia analiz wrażliwości kursowych, w celu określenia punktów krytycznych dla cen jak i całego przedsięwzięcia biznesowego.

Na tym arkuszu udostępniono możliwość symulowania kształtu kursu. Dodatkowo widać zmiany w zakresie:

 • projekcji uzyksania przychodów,
 • kosztów licencjodawcy,
 • kosztów operatora.

Analiza rentowności na wskutek zmian kursów USD

Analizie jest poddawnay poszczególny segment przychodów generowanycg przez kontet opłacany w konkretnej walucie. Na zrzucie ekranu jest zaprezentowana możliwość prognozowania kursu dolara amerykańskiego. 

Excel wykorzystuje dość proste rozwiązania VBA oraz formatowanie warunkowe dla zapewnienia wygody i prostoty obsługi Excel’a.

Analiza finansowa pierwszej linii kontentowej dla podmiotu A

Arkusz modelu zawierający analizę finansową usług grupy pierwszej. Uwzględniono widok zawierający prognozowane wyniki finansowe na czytelnych wykresach w ujęciu:

 • miesięcznym,
 • kwartalnym.

Prognozy finansowe w ujęciu rocznym widoczne są za pomocą tabeli.

Wszystkie dane obliczane są dynamiczne co oznacza, że wprowadzenie jakiekolwiej zmiany dotyczącej produktów jest przeliczane w tle, a zmiany w prognozach widoczne natychmiast.

Benchamrk linii kontentu – widok dla podmiotu A 

Arkusz z porównianiem danych rentowności dla obu podstawowych linii kontentu.