portfolio slider podniesienie kapitalu

Prowadząc biznes bardzo często pojawia się sytuacja, w której może być potrzebny inwestor mający wnieść kapitał potrzebny na rozwój spółki.
Zdarza się również, że nowy wspólnik może sprowadzić dodatkowe aktywa które rozwiną obecną spółkę.

Aby skutecznie przeprowadzić proces inwestycyjny muszą powstać następujące podstawowe dokumenty:

  1. Wiarygodna wycena spółki.
  2. Biznes plan wraz z prognozami finansowymi określające jak zostanie skonsumowany pozyskany kapitał oraz jakie przyniesie to efekty wyrażone w postaci bilansu, rachunku zysków strat, cash flow oraz IRR.
  3. Propozycja inwestycyjna.

Inwestorów można podzielić na następujące kategorie:

Fundusz inwestycyjny – najczęściej oferujący “zastrzyk gotówki”, przyjmujący postawę bierną zainteresowany rozwojem spółki w celu późniejszej odsprzedaży udziałów lub akcji.

Inwestor branżowy – mogący być cennym aktywem dla spółki że względu na posiadane know-how w postaci na przykład dobrych warunków handlowych z kontrahentami, odbiorcami.

Propozycja inwestycyjna jest dość prostym dokumentem określającym najczęściej ile udziałów oddadzą wspólnicy za jaką cenę wraz z proponowanym “modelem wyjścia” z inwestycji. Tą częścią najbardziej interesują się fundusze inwestycyjne które z definicji poszukują wysokich IRR.

Bardzo często inwestor przed sfinalizowaniem inwestycji przeprowadza due dilligence.

W trakcie negocjacji inwestycyjnych obie strony starają się zabezpieczyć swoje prawa w postaci podpisania tzw. Term Sheet w ramach, którego inwestor zobowiązuje się dokonać inwestycji jeśli proces due dilligence nie wskaże żadnych nieprawidłowości. Przy przygotowaniu dokumentacji stosuje się również model finansowy, przykładowy został opisany poniżej.

Pierwotna strukutra udziałowców spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezentowany model został przygotowany pod transakcję kapitałową przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewiduje možliwość zdefiniowania do pięciu wspólników.
Na przedstawionym przykładzie spółka posiada trzech wspólników:

  • Wspólnik A posiadający 20% udziałów
  • Wspólnik B posiadający 29% udziałów
  • Wspólnik C posiadający 51 % udziałów

Model standardowo umożliwia zdefiniowanie wartości nominalnej udziału spółki z o.o.

Struktura udziałowców po odkupieniu udziałów bez zmian w kapitale zakładowym spółki.

Spółka nie pozyskała żadnych dodatkowych środków na rozwój, zmienił się jedynie wspólnik.

Prezentowany model finansowy umożliwia przeprowadzenie wyliczeń zmian strukturalnych również w tej sytuacji, gdyby inwestor zdecydował się podnieść kapitał zakładowy spółki.

Symulacja podniesienia kapitału w spółce przez inwestora.

Symulacja prezentuje model wejścia do spółki poprzez odkupienie 100% udziałów od wspólnika A, przez co inwestor nabędzie 20% udziałów w spółce.

Po sukcesywnej inwestycji następuję pracanad realizacją biznes planu. Parametry inwestycji obejmowały również, że inwestor wniesie aktywa mające na celu podniesienie efektywności sprzedaży spółki, które zostaną wyrażone jako EBITDA spółki.

W zamian za spełnienie parametrów pierwotni wspólnicy wyrazili zgodę nagrodzić inwestora dodatkową emisja udziałów w cenie nominalnej.

Zmiany w udziałach spółki przed earn out dla inwestora.

Zrzut ekrany pokazuje sytuację udziałowców przed emisją dodatkowych udziałów jako premia za skuteczność działań inwestora.

Konsekwencje realizacji parametrów Earn Out dla spółki. Excel prezentuje ostateczne zmiany procentowe udziałowców po sukcesywnej realizacji planu biznesowego.

Zaprezentowano ile warte są każde udziały wraz z zasadą, że czasami mniej warte jest więcej.

Wykresy prezentują wyceny udziałów na każdym etapie procesu inwestycyjnego