Prowadzenie firmy to nie tylko koncentrowanie się na codziennej działalności firmy, ale również tworzenie prognoz i symulacji, które pokażą w jakim kierunku może się ona rozwijać.

 

Przy użyciu posiadanych narzędzi, wiedzy oraz doświadczenia potrafimy tworzyć prognozy krótkoterminowe i długoterminowe.

Mogą one służyć ocenie najbliższej przyszłości firmy (operacyjne) lub mogą być związane z planowanymi działaniami inwestycyjnymi (wprowadzenie na rynek nowego produktu, przejęcie innego podmiotu, budowa zakładu).

Przedmiotem prognoz mogą być w szczególności:

  • przychody ze sprzedaży,
  • przepływy gotówkowe,
  • koszty uzyskania sprzedaży,
  • ceny papierów wartościowych,
  • kursy walut,
  • poziom stóp procentowych,

Dla lepszego naśladowania planowanego rozwoju biznesu, przygotowujemy modele finansowe , które pokazują nam różne warianty rozwoju firmy.

Są one połączeniem możliwości, które oferuje Excel nie tylko obliczając parametry finansowe, ale również wizualizując wyniki na wykresach.

Podstawową zaletą przygotowywanych przez nas modeli jest ich elastyczność: Można je stosować dla różnych branż, Dynamiczne narzędzie pozwala na sprawdzanie wielu wariantów,

Wizualizacja danych na wykresach ułatwia korzystanie z nich niezależnie od tego czy firma planuje:

  • inwestycję,
  • emisję akcji,
  • nabycie innego przedsiębiorstwa,
  • wejście na rynek z nowym produktem

W każdym z tych przypadków potrzebna jest analiza danych służąca prognozowaniu.

 

W każdej firmie, bez względu na profil działalności czy wielkość firmy, każdego dnia podejmowane są decyzje. Większość decyzji w firmach dotyczy przyszłości, ponieważ konsekwencje oraz skutki podejmowanych działań widoczne są dopiero w przyszłości.

Firmy powinny stosować metody zarządcze pozwalające oszacować prawdopodobieństwo podjętych decyzji. A osoby podejmujące kluczowe decyzje powinny opierać swoje opinie o wiarygodne informacje.

Prognozy oraz symulacje należą do narzędzi wspomagających procesy zarządzania, w każdej firmie.

Odpowiednio dopracowane i zwizualizowane, są w stanie być mocnym źródłem informacji. Stworzone narzędzie powinno być oparte na rzetelnych danych pochodzących z wiarygodnych źródeł.

W zależności od rodzaju decyzji rozróżniamy narzędzia: Prognozy – bazując na aktualnych danych metoda przewidywania tego, jak w przyszłości będą kształtowały się procesy.

Narzędzie stworzone do analizy aktualnego stanu firmy, na podstawie którego powstaje prognoza danych w przyszłości.

Pozwala na ocenę kondycji firmy wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju. Symulacje – metoda przybliżania konsekwencji mających wpływ na firmę na podstawie pewnych zmiennych.

Narzędzie stworzone w excelu, pozwalające ocenić przybliżone skutki w firmie po zastosowaniu pewnych nowych rozwiązań.

W praktyce, metoda ta jest najczęściej wykorzystywana do oceny m.in. opłacalności wprowadzenia nowego produktu, zmiany profilu działalności czy rozszerzenia rynku.

Narzędzia stworzone są w arkuszu programu Excel. Mają możliwość oceny konsekwencji bazując na wielu zmiennych.

Dzięki możliwością Excela przedstawione są w przejrzysty i czytelny sposób. Obsługa narzędzi jest łatwa, a wyciągnięte wnioski widoczne od razu.