Wiele firm spotyka się z problemem właściwego motywowania pracowników. Problemy z programami motywacyjnymi można podzielić na kilka podzbiorów:

Ze względu na beneficjenta:

 • programy skierowane do zarządu i ścisłego kierownictwa firmy,
 • dla handlowców z działu sprzedaży,
 • dla handlowców z działu zakupów,
 • dla pracowników obsługi klienta,
 • dla pozostałych pracowników.

Ze względu na świadczenia:

 • oparte na akcjach bądź udziałach,
 • pieniężne,
 • rzeczowe.

Patrząc wg kryterium beneficjenta:

 

Programy dla zarządu i ścisłego kierownictwa firmy mogą być rozliczona na podstawie ogólnych wyników firmy. Osoby na stanowiskach kierowniczych maja wpływ na całość wyników firmy i do oceny ich efektywności można posłużyć się standardowymi miarami:

 • zysk netto,
 • EBITDA,
 • zysk operacyjny.

Przy przygotowaniu programu motywacyjnego należy pamiętać o przekształceniach organizacyjnych jednostki (fuzje, przejęcia) mających wpływ na wyniki, a niekoniecznie zwiększającymi wartość dla dotychczasowych właścicieli.

Dla handlowców z działu sprzedaży należy konstruować systemy premiowe w oparciu o realizowana przez nich marżę. Bardzo istotne jest opracowanie systemu liczenia efektywnej marży na transakcjach realizowanych przez dział sprzedaży, oczyszczone z efektów działań na które dział sprzedaży nie ma wpływu (typu dynamiczne zmiany cen rynkowych, długi okres obrotu towaru w ramach firmy.

Przy premiowaniu handlowców z działu zakupu obowiązują takie same zasady jak przy dziale sprzedaży, dodatkowo w pewnych branżach można się odnieść do efektywności zakupów porównując ją z dostępnymi notowaniami giełdowymi (np. zakupy stali lub innych notowanych na giełdach surowców).

Pracownicy obsługi klienta powinni być wynagradzani dodatkowo na podstawie badań satysfakcji z obsługi, efektywności obsługi reklamacji oraz kosztów tej obsługi.

Do prawidłowego ustalenia i przygotowania parametrów programu konieczna jest szczegółowa analiza, oferowana przez Origami Effect dotychczasowych działań w ramach działu obsługi klienta.

Oferujemy również analizy i rozwiązania dostosowane do konkretnych branż, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta oraz dostępności danych.

We współpracy z kancelarią prawną oferujemy kompletną obsługę programów motywacyjnych opartych na akcjach lub udziałach.

Usługi obejmują przygotowanie:

 • odpowiednich uchwał statutowych organów spółki,
 • podział akcji pomiędzy pracowników,
 • przygotowanie ofert,
 • umów objęcia (jeśli potrzeba to dokumentów akcji),
 • umów z domem maklerskim oraz na kolejnym etapie wprowadzenia akcji do obrotu publicznego