Wiele firm spotyka się z problemem właściwego motywowania pracowników. Problemy z programami motywacyjnymi można podzielić na kilka podzbiorów:

Systemy premiowe i bonusowe Ze wzglęgu na beneficjenta

  • programy skierowane do zarządu i ścisłego kierownictwa firmy,
  • dla handlowców z działu sprzedaży,
  • dla handlowców  z działu zakupów,
  • dla pracowników obsługi klienta,
  • dla pozostałych pracowników.

Systemy premiowe i bonusowe ze względu na rodzaj świadczenia

  • oparte na akcjach bądź udziałach,
  • pieniężne,
  • rzeczowe.

Patrząc wg kryterium beneficjenta:

Programy dla zarządu i ścisłego kierownictwa firmy mogą być rozliczona na podstawie ogólnych wyników firmy. Osoby na stanowiskach kierowniczych maja wpływ na całość wyników firmy i do oceny ich efektywności można posłużyć się standardowymi miarami

Przy przygotowaniu programu motywacyjnego należy pamiętać o przekształceniach organizacyjnych jednostki (fuzje, przejęcia) mających wpływ na wyniki, a niekoniecznie zwiększającymi wartość dla dotychczasowych właścicieli

Przykład systemu premiowego

Dla handlowców z działu sprzedaży należy konstruować systemy premiowe w oparciu o realizowaną przez nich marżę.

Bardzo istotne jest opracowanie systemu liczenia efektywnej marży na transakcjach realizowanych przez dział sprzedaży, oczyszczone z efektów działań na które dział sprzedaży nie ma wpływu (typu dynamiczne zmiany cen rynkowych, długi okres obrotu towaru w ramach firmy.

Przy premiowaniu handlowców z działu zakupu obowiązują takie same zasady jak przy dziale sprzedaży, dodatkowo w pewnych branżach można się odnieść do efektywności zakupów porównując ją z dostępnymi notowaniami giełdowymi (np. zakupy stali lub innych notowanych na giełdach surowców).

Pracownicy obsługi klienta powinni być wynagradzani dodatkowo na podstawie badań satysfakcji z obsługi, efektywności obsługi reklamacji oraz kosztów tej obsługi. Do prawidłowego ustalenia i przygotowania parametrów programu konieczna jest szczegółowa analiza.