Zapoznaj się z naszymi modelami finansowymi w excelu za pośrednictwem kursu video

 

Kurs wyjaśnia jak może wyglądać model finansowy przygotowany w MS Excel na potrzeby pozyskania finansowania w funduszu inwestycyjnym.

Treść prezentuje również metodologię analizy finansowej realizowanej na zlecenie inwestora prywatnego.

Skorzystanie z kursu ułatwi:

  • zrozumienie roli tzw. Excel’a, którego trzeba przedstawić potencjalnemu wspólnikowi w postaci Venture Capital lub Private Equity,
  • poznanie struktury profesjonalnego modelu finansowego

1.1 – Biznes plan a model finansowy

Lekcja omawiająca znaczenie modelu finansowego oraz danych przez niego uzyskiwanych 

1.2 – Biznes plan a relacje inwestorskie

Omówienie znaczenia biznes planu dla inwestora oraz jego oczekiwań wobec podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w tym wyjaśnienie takie pojęcia jak “propozycja inwestycyjna”.

1.3 – Zastosowanie modeli finansowych

Lekcja omawiająca pozostałe zastosowania modelu finansowego w przedsięwzięciach biznesowych.

Lekcja 2.1 Streszczenie pomysłu na biznes

Lekcja omawiająca projekt pod który był przygotowany omawiany w kursie model finansowy.

3.1 – Prezentacja funkcjonalności modelu finansowego

Krótka lekcja informacyjna prezentująca działający model finansowy wraz ze wskazaniem kluczowych elementów

3.2 Dane ogólne w modelu finansowym

Omówienie fundamentalnej części modela finansowego dotyczącej stawek podatkowych, kosztów pracy. W lekcji omówiona jest też sekcja dotycząca analizy rynkowej oraz populacji docelowej

3.3. – Opex vs Capex

Materiał poświęcony metodologii umieszczania kosztów z podziałem na koszty związane z utrzymaniem oraz na nakłady inwestycyjne. W lekcji można zobaczyć jak określone pozycje mają wpływ na rachunek zysków i strat oraz bilans na przykładach. Dodatkowo omówiono przykładową metodologię prognozowania kosztów developmentu