Oferujemy szeroki zakres analiz rynkowych dla naszych klientów.

 

Potrafimy analizować dane posiadane już przez klienta, wizualizować je na mapach oraz łączyć z innymi zestawami danych (np. zestawienia sprzedaży wg regionów porównać z liczebnością populacji lub jej siłą nabywczą).

Analiza danych klienta może obejmować:

  • efektywność kanałów sprzedaży,
  • analizę opłacalności kolejnych inwestycji,
  • ocenę lokalizacji oraz wydanie kierunkowej rekomendacji zarządczej.

W zakresie analiz opartych na zewnętrznych źródłach danych możemy zaproponować zestawy bezpłatnych ogólnodostępnych danych (np. dane pogodowe, dane o giełdowych cenach surowców itp.) oraz wskazać firmy i zorganizować zakup danych specjalistycznych (raporty o danych segmentach rynku, raporty o sile nabywczej ludności, raporty dostępnej powierzchni handlowej itp.).

Oferujemy również usługi pozyskania danych trudno dostępnych.

Dysponujemy opisanym, szczegółowo poniżej, systemem do analizy sprzedaży na popularnych portalach aukcyjnych co pozwala z dużym prawdopodobieństwem oszacować szanse powodzenia rynkowego dla nowo wprowadzanych produktów.

Pozyskujemy dane:

  • o cenach, dostępności,
  • średnim czasie sprzedaży,
  • oglądających,
  • wolumenach sprzedaży z portali odpowiadających za zdecydowaną większość rynku e-commerce w Polsce.

Niezależnie od tego, czy w najbliższej przyszłości zamierzasz rozpocząć ekspansję nowych rynków e-commerce, czy chcesz, biorąc pod uwagę jeden lub wiele czynników zbadać zasięg świadczenia usług obecnie, analiza rynku daje Ci taką możliwość.

Analiza analizie jednak nie równa, a wiele zależy to od jakości pozyskanych w tym celu informacji oraz częstotliwości ich aktualizacji, gdyż nie jest tajemnicą, że dane sprzed pięciu, dziesięciu czy tym bardziej piętnastu lat nijak mają się do sytuacji panującej obecnie.

Zwłaszcza że konsumenci stają się dziś coraz bardziej dynamiczni, a jako że usług w dziedzinie e-commerce szybko przybywa, to i konkurencja w tym sektorze rynku jest ogromna. Dlatego ważna jest jakość takiej analizy i informacje, które zostały do niej wykorzystane.