Podstawowe KPI dla Cash Flow

techniczny koszt produkcji slider dark

Przepływy pieniężne to jedna z najważniejszych kwestii, z jakimi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy. W celu osiągnięcia sukcesu i stałego rozwoju firmy, konieczne jest monitorowanie przepływów pieniężnych oraz określenie odpowiednich wskaźników, które pomogą ocenić efektywność działań. KPI (Key Performance Indicators) dla cash flow to metryki, które pozwalają na kontrolowanie i monitorowanie parametrów finansowych związanych z przepływami pieniężnymi w firmie.

Warto zaznaczyć, że wybór odpowiednich KPI dla cash flow zależy od rodzaju działalności prowadzonej przez firmę. Niemniej jednak, istnieje kilka wskaźników, które są uniwersalne i mogą być stosowane we wszystkich branżach.

  1. Cash conversion cycle (CCC) – to wskaźnik, który określa, ile dni potrzebuje firma, aby przekształcić zapasy w gotówkę. Wartość CCC zależy od czasu trwania procesu produkcji oraz czasu, jaki jest potrzebny na spłatę długów. Im krótszy jest CCC, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma jest w stanie zarządzać swoimi zapasami i przekształcać je w gotówkę w krótkim czasie.
  2. Debtors days – to wskaźnik, który określa, ile dni firma potrzebuje na spłatę swoich długów. Im krótszy jest ten okres, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma jest w stanie płacić swoje zobowiązania w krótkim czasie, co wpływa na jej wizerunek i zdolność do pozyskiwania finansowania.
  3. Inventory turnover – to wskaźnik, który określa, jak szybko firma przekształca swoje zapasy w gotówkę. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma jest w stanie skutecznie zarządzać swoimi zapasami i przekształcać je w gotówkę.
  4. Operating cash flow ratio – to wskaźnik, który określa, ile pieniędzy firma generuje z operacji biznesowych w porównaniu do swoich kosztów. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma jest w stanie generować zyski z działalności operacyjnej i zarządzać swoimi przepływami pieniężnymi.
  5. Free cash flow – to wskaźnik, który określa, ile pieniędzy pozostaje firmie po pokryciu kosztów operacyjnych i inwestycji. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma jest w stanie generować dodatkowe pieniądze, które mogą