Category Archives: Uncategorized

OMS

Origami Effect OMS White Slider

OMS to kompleksowa aplikacja stworzona przez Origami Effect, której głównym zadaniem jest ułatwienie i usprawnienie pracy związanej z ewidencją faktur, wynagrodzeń oraz obsługą magazynu. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi i technologii, OMS pozwala na automatyzację wielu procesów, co skutkuje oszczędnością czasu i zwiększeniem efektywności pracy. Aplikacja OMS składa się z kilku modułów, które pozwalają na łatwe […]

Wskaźnik Free Cash Flow

kantoris Slider

Free Cash Flow (FCF) to wskaźnik finansowy, który pozwala na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do generowania wolnych przepływów pieniężnych. Wolne przepływy pieniężne to pieniądze, które pozostają firmie po pokryciu wszystkich kosztów związanych z działalnością operacyjną i inwestycjami, takimi jak zakup sprzętu, maszyn czy nieruchomości. Wartość FCF może być wykorzystana do określenia potencjału przedsiębiorstwa do generowania wartości […]