Przykład propozycji inwestycyjnej w biznes planie

Przykład propozycji inwestycyjnej

Czasami w biznesie zdarzają się sytuacje wymagające pozyskania finansowania. Dość często w startup’ach a rzadziej w dojrzałych firmach. Przedsiębiorca ma zawsze kilka opcji z których może skorzystać ale czasami zdecyduje się oddać „kawałek tortu” inwestorowi biernemu.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy czy doradcy taki inwestor ma swoje zalety. Do najważniejszej na pewno należy zaliczyć, że nie chce ingerować bezpośrednio w zarządzenie biznesem, ograniczy się jedynie do działań z zakresu kontroli właścicielskiej.  Ale będzie też aktywnie wspomagać rozwój swojej inwestycji, poprzez wykorzystanie swoich „szerokich możliwości” tak aby świeża inwestycja – energicznie przyśpieszyła na trakcji biznesowej. 

Taka osoba z pewnością jest bardzo wysoko na szczycie „łańcucha biznesowego”. Skupia się na pozyskiwaniu i budowaniu portfolio udziałów lub akcji  w spółkach, które w przyszłości będzie mógł sprzedać z wysokim zyskiem lub po prostu czerpać korzyści z dywidendy. Dla rozsądnego inwestora pojęcie ryzyka inwestycji nie jest obce. Stara się je oczywiście minimalizować poprzez szereg kilku prostych procesów analitycznych skupiających się na analizie podmiotu inwestycji jak i człowieku, na którym ciąży odpowiedzialność za realizację biznes planu. 

Dość oczywistym jest fakt, że inwestor ma mało czasu ponieważ musi:

 • analizować sytuacje na rynku oraz giełdach papierów wartościowych
 • poszukiwać możliwości przeskalowania swoich inwestycji

Ku rozpaczy wielu pomysłodawców czujących potrzebę przedstawienia swojej wizji na spotkaniu 

Tzw. teaser czy one page, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące projektu. Jest  to streszczenie, “esencja biznes planu” lub dokumentacji inwestycyjnej. Do jej powstania konieczne jest stworzenie modelu finansowego bez którego przygotowanie prognoz finansowych oraz wyceny czy określenia zapotrzebowania na kapitał jest praktycznie niemożliwe. 

 

Jeżeli inwestor zainteresuje się propozycją z pewnością zgodzi się na organizowanie spotkania oraz poprosi o tzw. excel’a oraz biznes plan a pomysłodawca powinien się zacząć przygotowywać do negocjacji inwestycyjnych.

 

Propozycja inwestycyjna powinna zawierać przynajmniej takie elementy:

 • Nazwa projektu
 • Opis rynku – z naciskiem na wskazanie jego rozmiaru, wielkość, obecność oraz nasilenie konkurencję itp.
 • Krótki opis projektu – wraz z opisem modelu biznesowego, produktów i usług
 • Zapotrzebowanie na kapitał oraz estymacja daty dla Break Even Point ,
 • Propozycja inwestycyjna (czyli jaki pakiet akcji/udziałów obejmie inwestor wraz ze wskazaniem celu konsumpcji środków),
 • Skumulowane parametry finansowe z prognozą obejmującą przynajmniej trzy lata od momentu uruchomienia projektu (przychody, koszty, EBITDA w ujęciu rocznym oraz IRR i NPV)
 • “Model wyjścia” z inwestycji, czyli komu inwestor potencjalnie będzie mógł sprzedać akcje/udziały 
 • Lider i zespół  

 

Przykład propozycji inwestycyjnej

Projekt Ingestia miał na celu agregować dane z popularnych aukcyjnych portali internetowych celem udostępnienia następujących między innymi następujących  produktów:

 • wspomagać decyzyjne osobę decydującą się na wystawienie aukcji w Internecie poprzez sugestię czy warto sprzedać produkt, z jakiego serwisu skorzystać, jakiej ceny może się spodziewać itp.
 • zrewolucjonizować metody analiz rynkowych
 • budować sieci dystrybucyjne pod nowe produkty z branży retail

W ramach sesji przygotowawczej do pozyskania finansowania w ramach programów Unijnych 7.1 przygotowano rozwiązanie jako proof of concept więcej info pod tym linkiem 

 

 • Nazwa projektu – Ingestia
 • Opis rynku – około 2 000 000 mln niesprofesjonalizowanych sprzedawców na portalach aukcyjnych typu allegro.pl
 • Krótki opis projektu – Serwis internetowy pobierający małą symboliczną opłatę za poinformowanie użytkowania czy warto sprzedać dany przedmiot na konkretnym serwisie aukcyjnym oraz udzieleniu mu estymacji jakiej ceny może się spodziewać oraz w jakim czasie transakcja powinna się sfinalizować. 
 • Zapotrzebowanie na kapitał – 700 000 PLN z czego (200 000 PLN na zespół developerski celem dokończenia projektu oraz 500 000 na uruchomione działań marketingowych oraz sprzedażowych)  
 • Propozycja inwestycyjna – objęcie 30% udziałów w drodze podwyższenia kapitału
 • Skumulowane parametry finansowe:
[wpdatatable id=12 table_view=regular]
 • Podstawowe parametry inwestycji
[wpdatatable id=14 table_view=regular]
 • Model wyjścia – sprzedaż projektu jednemu z serwisów ogłoszeniowych.