Wspomagamy procesy nabywania podmiotów na rynku kapitałowym.

Jako jeden zespół możemy przeprowadzić due diligence podmiotu lub podmiotów będących w kręgu zainteresowania klienta.

Sprawdzimy te podmioty pod kątem:

  • prawnym,
  • podatkowym,
  • finansowym,
  • IT.

Przygotujemy modele biznesowe i modele finansowe uwzględniające skutki transakcji i dalszy rozwój biznesu.

Dzięki naszym narzędziom opartym na Excelu i kompatybilnych do niego programów zapewnimy dynamiczne i zwizualizowane analizy i prognozy według potrzeb klienta, niezależnie od branży w jakiej działa.

Ponadto korzystając z doświadczenia naszego zespołu w przeprowadzaniu i obsłudze transakcji kapitałowych przez fundusze inwestycyjne, wesprzemy klienta w trakcie przeprowadzania transakcji.

Dotyczy to zarówno techniczno-formalnej strony transakcji w postaci standaryzacji procesów i procedur jak również wsparcia w negocjacjach.

Doradztwo w trakcie transakcji to również możliwość szybkiej analizy danych pojawiających się po przeprowadzeniu due diligence lub w trakcie negocjacji.

Dzięki temu nasz klient na bieżąco dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji co poprawia jego pozycję negocjacyjną.

Proponujemy również doradztwo po-transakcyjne, w którym wraz z klientem zmierzamy do podniesienia wartości przejętego podmiotu, planujemy jego dalszy rozwój i gdy staje się atrakcyjnym produktem na rynku kapitałowym, pomagamy klientowi w transakcji jego sprzedaży.

Z naszą pomocą cykl od zakupu do sprzedaży można zamknąć z jednym zespołem praktyków, którzy na rynku występowali nie tylko jako doradcy, ale też jako nabywcy i sprzedający.