PowerApps Slider FieldFlink

Nasza aplikacja FieldLink do zarządzania czynnościami rolnymi oparta na PowerApps umożliwia agronomom i operatorom ciągników wygodne rejestrowanie i monitorowanie różnych czynności związanych z uprawą roślin. Zapewnia ona kompleksowe narzędzia i funkcje oraz synchronizację, które usprawniają zarządzanie pracami polowymi, optymalizują wykorzystanie zasobów i umożliwiają dostęp do kluczowych informacji.

Rejestracja czynności rolnych

Nasza aplikacja PowerApps umożliwia wygodną rejestrację czynności rolnych na Twoich uprawach. Dzięki rozbudowanemu widokowi rejestracji, możesz szczegółowo śledzić każdą czynność, która została wykonana.

Dodatkowo, aplikacja jest zsynchronizowana z oprogramowaniem FieldSmart od Origami Effect, co umożliwia kompleksową analizę danych rolnych.

Funkcje aplikacji:

 • Wybieranie uprawy: Dzięki parametrom, takim jak rok zasiewu, sezon i działka, możesz łatwo zidentyfikować konkretną uprawę, na której wykonujesz czynność rolną.
 • Rejestracja czynności: Zapisz datę, czas poświęcony na czynność oraz pojazd oraz maszynę, które zostały użyte. To pozwoli na dokładne monitorowanie wykorzystania zasobów.
 • Średnie spalanie, powierzchnia i cena paliwa: Dodatkowo, aplikacja automatycznie zapisuje informacje dotyczące średniego spalania, powierzchni obsługiwanej przez pojazd oraz aktualnej ceny paliwa, co pozwala na analizę kosztów.
 • Integracja z oprogramowaniem FieldSmart: Nasza aplikacja PowerApps jest zsynchronizowana z oprogramowaniem FieldSmart od Origami Effect, co umożliwia kompleksową analizę danych rolnych i wykorzystanie ich w procesie podejmowania decyzji.

Korzyści z korzystania z aplikacji:

 1. Precyzyjne śledzenie czynności rolnych: Dzięki szczegółowym parametrom i rejestracji czynności, masz pełną kontrolę nad tym, co zostało wykonane na każdej uprawie.
 2. Optymalizacja wykorzystania zasobów: Zapisywanie użytych pojazdów i maszyn pozwala na analizę ich wydajności oraz identyfikację potencjalnych obszarów optymalizacji.
 3. Monitorowanie kosztów: Informacje o średnim spalaniu, powierzchni i cenie paliwa pozwalają na obliczenie kosztów związanych z wykonanymi czynnościami rolnymi.

Realizacja budżetów na uprawach

Nasza aplikacja PowerApps umożliwia śledzenie realizacji budżetów na poszczególnych uprawach. Dzięki temu widokowi, agronom może łatwo monitorować planowane wykorzystanie ilości oleju napędowego oraz wydatków na materiały, takie jak wapno, nawozy i opryski.

Funkcje aplikacji:

 • Planowanie wykorzystania oleju napędowego: Możesz wprowadzić planowane ilości oleju napędowego dla danej uprawy, co pozwoli na monitorowanie, czy realizacja odpowiada planowi.
 • Kontrola wydatków na materiały: Zarejestruj wydatki na materiały takie jak wapno, nawozy i opryski związane z daną uprawą. Aplikacja pozwala na precyzyjne śledzenie tych kosztów.
 • Analiza realizacji budżetów: Dzięki funkcjom raportowania, agronom może analizować, jak wygląda realizacja budżetów w zakresie wykorzystania oleju napędowego oraz wydatków na materiały. To umożliwia podejmowanie informowanych decyzji dotyczących zarządzania budżetem.

Korzyści z korzystania z aplikacji:

Precyzyjne monitorowanie realizacji budżetów: Aplikacja umożliwia ścisłe śledzenie planowanych ilości oleju napędowego oraz wydatków na materiały w porównaniu do faktycznej realizacji na poszczególnych uprawach.
Kontrola kosztów: Rejestrowanie wydatków na materiały pozwala na dokładne śledzenie kosztów związanych z daną uprawą i umożliwia analizę efektywności budżetu.
Informowane decyzje: Analiza realizacji budżetów dostarcza agronomowi danych do podejmowania informowanych decyzji dotyczących zarządzania budżetem i optymalizacji wykorzystania zasobów.

 

Stan magazynowy

Nasza aplikacja PowerApps umożliwia sprawdzanie bieżącego stanu magazynowego. Dzięki synchronizacji danych z systemem OMS (Ewidencja Faktur i Obsługa Magazynu), użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji. Można również filtrować zasoby po głównych kategoriach i generować transakcje wydania magazynowego bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dodatkowo, odpowiednie dokumenty księgowe zostaną wygenerowane automatycznie.

Funkcje aplikacji:

 • Bieżący stan magazynowy: Aplikacja wyświetla aktualne informacje o dostępnych zasobach w magazynie, zapewniając użytkownikowi łatwy dostęp do tych danych.
 • Filtrowanie zasobów: Możliwość filtrowania zasobów po głównych kategoriach ułatwia użytkownikowi znalezienie potrzebnych elementów w magazynie.
 • Generowanie transakcji wydania magazynowego: Użytkownik może bezpośrednio z aplikacji wygenerować transakcję wydania magazynowego, wskazując wybrane zasoby i ich ilości.
 • Automatyczne generowanie dokumentów księgowych

Korzyści z korzystania z aplikacji:

 1. Bieżące informacje o stanie magazynowym: Dzięki synchronizacji z systemem OMS, aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących stanu magazynowego, co pozwala na dokładne monitorowanie dostępnych zasobów.
 2. Łatwe wyszukiwanie potrzebnych elementów: Możliwość filtrowania zasobów po kategoriach ułatwia użytkownikowi znalezienie konkretnych elementów w magazynie.
 3. Szybka generacja transakcji wydania magazynowego: Bezpośrednio z aplikacji użytkownik może wygenerować transakcję wydania magazynowego, co przyspiesza proces realizacji zamówień i kontroli wydanych zasobów.
 4. Automatyczne generowanie dokumentów księgowych: Aplikacja automatycznie generuje dokumenty księgowe po wygenerowaniu transakcji wydania magazynowego, co usprawnia proces księgowości i zapewnia pełną ewidencję operacji.

Ceny paliwa

Nasza aplikacja PowerApps umożliwia operatorowi dostęp do aktualnych cen paliwa, po których firma je nabywa. Dzięki temu, operator może wprowadzać aktualne ceny bez konieczności kontaktowania się z biurem. Dodatkowo, w aplikacji znajduje się wykres, który prezentuje trendy w zakresie ceny paliwa.

Funkcje aplikacji:

 • Aktualne ceny paliwa: Aplikacja umożliwia operatorowi dostęp do bieżących cen paliwa, które firma stosuje w swoich transakcjach zakupu.
 • Aktualizacja cen: Operator ma możliwość wprowadzania aktualnych cen paliwa bezpośrednio w aplikacji, co eliminuje potrzebę kontaktowania się z biurem w celu uzyskania tych informacji.
 • Wykres trendów cenowych: W aplikacji znajduje się wykres, który wizualnie prezentuje trendy w zakresie cen paliwa, umożliwiając analizę i śledzenie zmian w czasie.

Korzyści z korzystania z aplikacji:

 1. Łatwy dostęp do aktualnych cen paliwa: Operator ma bezpośredni dostęp do bieżących cen paliwa, co pozwala na aktualizację danych bez konieczności kontaktowania się z biurem.
 2. Eliminacja opóźnień w aktualizacji cen: Dzięki możliwości wprowadzania cen bezpośrednio w aplikacji, operator może natychmiast zaktualizować ceny paliwa, co przyspiesza proces i eliminuje opóźnienia.
 3. Śledzenie trendów cenowych: Wykres w aplikacji umożliwia analizę i śledzenie trendów w zakresie cen paliwa, co pomaga w podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem i zarządzaniem kosztami.

 

Wytyczne Ministerstwa dla środków ochrony roślin

Nasza aplikacja PowerApps umożliwia agronomowi szybki dostęp do wytycznych Ministerstwa dotyczących środków ochrony roślin. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce, agronom może łatwo zweryfikować kluczowe informacje, takie jak maksymalne dawki, zalecane metody oprysków, agrofagi i wiele innych.

Funkcje aplikacji:

 • Wyszukiwanie wytycznych: Agronom ma dostęp do wyszukiwarki, która umożliwia szybkie odnalezienie konkretnych wytycznych Ministerstwa dotyczących środków ochrony roślin.
 • Kluczowe informacje: Aplikacja zapewnia agronomowi kluczowe informacje związane z danym środkiem ochrony roślin, takie jak maksymalne dawki, zalecane metody oprysków, agrofagi i inne ważne szczegóły.
 • Dostępność wielu wytycznych: Aplikacja umożliwia przeglądanie różnych wytycznych Ministerstwa, zapewniając szeroki zakres informacji na temat środków ochrony roślin

Korzyści z korzystania z aplikacji:

 1. Szybki dostęp do wytycznych: Agronom ma natychmiastowy dostęp do wytycznych Ministerstwa dotyczących środków ochrony roślin, co ułatwia podejmowanie informowanych decyzji i przestrzeganie obowiązujących regulacji.
 2. Łatwe wyszukiwanie informacji: Dzięki wbudowanej wyszukiwarce, agronom może szybko znaleźć potrzebne informacje na temat konkretnego środka ochrony roślin.
 3. Aktualność danych: Aplikacja zapewnia aktualne informacje związane z wytycznymi Ministerstwa, co jest istotne w kontekście zmieniających się regulacji i zaleceń.