portfolio excel trello

Opis wymagań

Przygotowanie prostego rozwiązania do planowania zadań w organizacji nastawionej na realizację zadań dla wielu podmiotów.

Konieczna było możliwość między innymi:

  • wyliczania czasu pracy przydzielonego współpracownikowi,
  • przekazania mu zlecenia w prostej i przystępnej formie,
  • podgląd na ilość czasu przydzielonego pracownikowi na konkretny dzień,
  • raport zarządczy z realizacji zadań.

 

Rozwiązanie

Synchronizacja danych  Excela z trello.com.

Zastosowano arkusz Excel w ramach pakietu Office 365 dla managera oraz popularne na świecie narzędzie do organizacji zadań trello.com ze względu na prostotę obsługi dla współpracowników. Usługa trello.com w wersji podstawowej jest darmowa. Oba serwisy zapewniają dostęp przez internet oraz aplikacje mobilne.

Usługa trello.com w podstawowej wersji jest darmowa.

Oba serwisy zapewniają dostęp przez Internet oraz natywne aplikacje mobilne.

Szablon zadań w excelu

Przyjęto tezę zgodnie z którą  wiele zadań jest powtarzalnych i można je rozpisać jako czynności do wykonania jedna po drugiej. Dodatkowo system wymagał delegowania zadań powtarzalnych raz w miesiącu czy tygodniu.

Wykorzystanie odpowiednio przygotowanego szablonu umożliwia zaplanowanie działań na dowolny okres

Generowanie zadań w Excelu

Wprowadzono podgląd w postaci widoku kalendarza, na którym widoczny jest zaplanowany czas poszczególnych współpracowników.

Fragmentatory Excela umożliwiają zmianę widoku miesiąca. Jest to bardzo użyteczne jeżeli zaplanowane zostały zadania na kilka miesięcy i uzyskaliśmy nowe zlecenia.

Ze względu na fakt, Ze ten widok bazuje na tabelach przestawnych, udostępniono makro do odświeżania danych.

Synchronizacja Excel z Trello.