agronom slider

SmartField – aplikacja dla Agronoma pod  planowanie oraz kontroling upraw rolnych

FieldSmart to aplikacja przeznaczona dla rolników, która pomaga w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Jest to kompleksowe narzędzie, które pozwala na planowanie upraw, monitorowanie ich realizacji oraz sprzedaż plonów. Aplikacja ta została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikom kontrolowanie kosztów produkcji, maksymalizację zysków i minimalizację strat.

SmartField – Moduł – Planowanie

Podstawowe funkcjonalności w zakresie kalkulacji oraz planowania produkcji roślinnej

 • kalkulator upraw z porównaniem rok do roku
 • analiza kosztowa poszczególnych czynności rolnych wraz z uwzględnieniem wykorzystania różnorodnego sprzętu rolnego
 • wizualizacja wykorzystania działek rolnych
 • wizualizacja areałów
 • wizualizacja plonów
 • tworzenie budżetów na nawozów, ŚOR ,ON i pozostałych materiałów

Korzyści z Aplikacji SmartField moduł Planowanie

 1. Łatwiejsze planowanie upraw: Moduł planowanie pomaga rolnikom w łatwym i skutecznym planowaniu upraw. Pozwala na tworzenie harmonogramów upraw oraz czynności rolniczych, włącznie z określeniem zapotrzebowania na ilość ON, nawozów dla konkretnej uprawy itp.
 2. Optymalizacja kosztów produkcji: Dzięki modułowi planowanie rolnicy są w stanie dokładnie oszacować koszty produkcji na podstawie planowanych upraw i czynności rolniczych. Pozwala to na optymalizację wydatków i zwiększenie efektywności produkcji.
 3. Kontrola jakości produkcji: Moduł planowanie pozwala na precyzyjne zaplanowanie procesu produkcji, co umożliwia lepszą kontrolę jakości produkcji. Rolnicy mogą monitorować stan swoich upraw i zapobiegać problemom na etapie planowania.
 4. Ułatwienie zarządzania gospodarstwem: Moduł planowanie umożliwia rolnikom lepszą organizację pracy i zarządzanie gospodarstwem. Dzięki harmonogramom upraw i czynności rolniczych, rolnicy są w stanie planować swoje zadania na dłuższy okres czasu i lepiej wykorzystać zasoby.
 5. Wsparcie decyzji: Moduł planowanie umożliwia rolnikom podejmowanie bardziej świadomych decyzji na podstawie precyzyjnych danych. Dzięki temu rolnicy są w stanie lepiej oceniać ryzyko i podejmować decyzje zgodnie z potrzebami swojego gospodarstwa.

Zobacz krótki materiał video

SmartField – Moduł – Realizacja

Podstawowe zadania dla modułu pełniącego funkcje finansowego kontrolingu w zakresie upraw rolnych

 • zasada performance vs target
 • analiza czynności rolnych
 • generowanie druków ewidencji opryskami ochrony roślin
 • integracja z bazą danych ministerstwa
 • automatyczna aktualizacją notowań MATIF

Bezpośrednio po wpisaniu czynności wskazuje poziom realizacji budżetu lub jego przekroczenia

Moduł realizacja w aplikacji Agronom stanowi niezwykle ważny element w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym. Dzięki temu narzędziu rolnicy mogą monitorować postęp prac w polu, a także rejestrować i kontrolować nakłady pracy oraz środki, które zostały wykorzystane na daną uprawę.

Korzyści wynikające z korzystania z modułu realizacja to przede wszystkim:

 1. Śledzenie postępu prac w polu: Dzięki modułowi realizacja rolnicy mają możliwość na bieżąco monitorować postęp prac w polu. Wszelkie informacje na temat wykonanych czynności są od razu zapisywane w systemie, co pozwala na łatwe i szybkie śledzenie postępów.
 2. Kontrola nakładów pracy i środków: Moduł realizacja umożliwia także rejestrowanie nakładów pracy oraz środków, które zostały wykorzystane na daną uprawę. Dzięki temu rolnicy mogą mieć kontrolę nad kosztami produkcji i dokonywać bardziej racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania zasobów.
 3. Optymalizacja procesów: Dzięki modułowi realizacja rolnicy mogą optymalizować procesy produkcyjne w swoim gospodarstwie. Śledzenie postępów prac w polu, rejestrowanie nakładów pracy oraz środków umożliwiają lepsze planowanie i organizację pracy, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.
 4. Udoskonalenie jakości upraw: Moduł realizacja pozwala na śledzenie wszelkich czynności związanych z produkcją rolną, co umożliwia dokładne określenie czynników wpływających na jakość upraw. Dzięki temu rolnicy mogą podejmować bardziej racjonalne decyzje dotyczące wykorzystania środków ochrony roślin czy nawozów, co przekłada się na uzyskanie wyższych plonów i lepszej jakości produktów.
 5. Zwiększenie efektywności produkcji: Dzięki możliwości rejestrowania nakładów pracy i środków, a także śledzenia postępu prac w polu, moduł realizacja umożliwia rolnikom zwiększenie efektywności produkcji. Dzięki temu narzędziu rolnicy mogą podejmować bardziej racjonalne decyzje, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy oraz zwiększenie wydajności produkcji.

Zobacz krótki materiał video

Żniwa – benchmark plonów oraz areałów

 • scoring upraw oraz działek
 • analiza wydajności areałów
 • automatyzacja rejestracji procesów ważenia plonów
 • rejestracja oraz analiza wydajnościowa procesów logistycznych

Moduł żniwa to jeden z elementów aplikacji Agronom, który pozwala na śledzenie zbiorów i magazynowania plonów. Dzięki niemu rolnicy mają możliwość monitorowania postępu zbiorów, a także kontrolowania ilości zebranych plonów i ich magazynowania.

Moduł ten pozwala na śledzenie danych dotyczących zbiorów, takich jak czas i miejsce zbiorów, ilość zebranych plonów, a także poziom załadowania w czasie transportu do magazynu. Informacje te są zapisywane w systemie i pozwalają na późniejsze analizowanie efektywności zbiorów oraz optymalizację procesów zbiorczych. Dzięki modułowi żniwa rolnicy mogą monitorować wydajność swoich pól i śledzić, jakie plony zbierają z każdej działki. Te informacje pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji w zakresie planowania upraw w przyszłości.

Korzyści wynikające z korzystania z modułu żniwa to przede wszystkim lepsza kontrola procesu zbiorów oraz możliwość optymalizacji kosztów transportu i magazynowania. Dzięki temu rolnicy mogą zarządzać swoimi zasobami w sposób bardziej efektywny, a także uniknąć marnowania czasu i paliwa na niepotrzebne przejazdy.

Ponadto, moduł żniwa pozwala na dokładne śledzenie ilości zebranych plonów, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych gospodarstw rolnych. Dzięki temu rolnicy mogą szybko i łatwo określić, ile plonów udało się zebrać w danym sezonie, a także porównać wyniki z poprzednimi latami.

Wreszcie, moduł żniwa pozwala na lepsze planowanie procesów magazynowania plonów. Dzięki dokładnym informacjom dotyczącym ilości i rodzaju zebranych plonów, rolnicy mogą skutecznie zarządzać swoimi magazynami i uniknąć problemów związanych z nadmiernym nagromadzeniem plonów lub ich brakiem.

Podsumowując, moduł żniwa stanowi istotny element aplikacji Agronom, który umożliwia rolnikom dokładne śledzenie procesu zbiorów i magazynowania plonów. Dzięki temu rolnicy mogą zarządzać swoimi zasobami w sposób bardziej efektywny i oszczędny, co przekłada się na lepsze wyniki ekonomiczne gospodarstwa.

Zobacz krótki materiał video

Kontrakty wraz z obliczaniem Technicznego kosztu Wytworzenia

 • obliczanie marży uzyskanej na sprzedaży zboża
 • wyliczenie kosztu produkcji nasion oraz pasz
 • zarządzanie procesem sprzedaży

Moduł Kontrakty w aplikacji FieldSmart pozwala na zarządzanie procesem sprzedaży plonów oraz obliczanie marży uzyskiwanej na sprzedaży tony zboża. W tym module można zawierać umowy handlowe z klientami, a także kontrolować realizację tych umów.

Głównym celem modułu Kontrakty jest umożliwienie rolnikom uzyskania jak największego zysku ze sprzedaży plonów.

Moduł Kontrakty pozwala także na obliczanie kosztu paszy. Dzięki temu rolnicy mogą dokładnie oszacować koszty wytworzenia paszy i w ten sposób zminimalizować koszty produkcji.

Część zbóż jest kontraktowana już na etapie siewu. W takiej sytuacji rolnik zobowiązuje się do dostarczenia określonej ilości plonów w określonym terminie, a klient zobowiązuje się do kupna tych plonów. Moduł Kontrakty pozwala na kontrolowanie realizacji takich umów, w tym monitorowanie ilości zbóż dostarczanych do klienta.

FieldSmart to kompleksowa aplikacja przeznaczona dla rolników i producentów rolnych, która umożliwia efektywne planowanie, realizację i monitorowanie procesów związanych z uprawą roślin oraz zarządzaniem gospodarstwem rolnym. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie działań rolniczych w sposób bardziej precyzyjny, a co za tym idzie, zwiększenie efektywności i zysków.

Aplikacja oferuje wiele korzyści dla rolników i producentów rolnych. Po pierwsze, umożliwia ona precyzyjne planowanie upraw, co pozwala na uzyskanie większych plonów i zminimalizowanie ryzyka strat. Po drugie, dzięki automatycznemu generowaniu raportów, rolnicy mogą śledzić postęp swoich upraw oraz dokładnie monitorować koszty i dochody. To pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych.

Aplikacja jest również bardzo prosta w obsłudze. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy do zrozumienia, a funkcjonalność została zoptymalizowana tak, aby użytkownicy mogli w łatwy sposób realizować swoje zadania. To oznacza, że rolnicy i producenci rolni nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy informatycznej, aby móc korzystać z aplikacji.

Ostatnią, ale nie mniej ważną zaletą aplikacji Agronom jest zwiększenie korzyści finansowych dla rolników i producentów rolnych. Dzięki efektywnemu planowaniu upraw i monitorowaniu kosztów, aplikacja umożliwia uzyskanie większych zysków z prowadzonej działalności. Dodatkowo, automatyczne generowanie raportów pozwala na oszczędność czasu i środków, które mogą być przeznaczone na inne cele.

Podsumowując, aplikacja to niezwykle przydatne narzędzie dla rolników i producentów rolnych. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest zwiększenie efektywności i zysków z prowadzonej działalności, a także minimalizacja ryzyka strat. Prostota obsługi i automatyczne generowanie raportów to kolejne atuty, które sprawiają, że aplikacja jest wyjątkowo przyjazna dla użytkowników.