portfolio slider monitoring rejestracji

Opis

Projekt zakładał nowe narzędzia pobierającego dane o nowych urządzeniach dla portalu internetowego.

Narzędzie miało na celu aktualizowanie istniejącej juz bazy danych o nowe konta oraz ich segmentację. Dane pobierane są bezpośrednio do programu Excel za pomocą dodatku PowerPivot.

 

Wyzwanie

Obecnie firmy konkurują ze sobą o pozyskanie nowych klientów. Klient oznacza przychód. Dlatego tak ważne jest zarówno monitoring rejestracji nowych klientów jak zbieranie informacji o klientach wcześniej pozyskanych.

 

Rozwiązanie

Analiza nowych kont pozwala kontrolować przyrost oraz zachowania nowych użytkowników
portalu internetowego. Narzędzie daje ogólny obraz reakcji użytkowników na zachowania portalu oraz pozwala na przyszłość ukierunkować strategię firmy na pozyskanie większej ilości kont.

PowerPivot importujący dane z MySQL

Dodatek Power Pivot pozwala na pobieranie danych bezpośrednio do Excela. Dane są aktualizowane o nowe konta użytkowników portalu, bez powielania oraz duplikowania danych w istniejących kontach użytkowników.

Narzędzie pozwala na zaciąganie danych nowych kont m.in.:

 • login,
 • e-mail,
 • datę rejestracji ,
 • datę aktywacji,
 • wiek użytkownika,
 • wiek konta,
 • dane adresowe.

Dashboard rejestracji kont w portalu

 Arkusz „DashBoard” pozwala na segmentację zarejestrowanych kont użytkowników biorąc pod uwagę:

 • przedział wiekowy,
 • podział na platformę gamingową,
 • rejestrację konta przez Facebook,
 • rejestrację konta w PSN.

Zaktualizowane konta przedstawione są za pomocą przystępnego wykresu obrazującego przyrost nowych użytkowników na przestrzeni czasu.

Wykresy przedstawiają odpowiednio wielkość nowych kont z uwzględnieniem podziału na platformę gamingową.

Dashboard pod negocjacje

Na podstawie tego arkusza można było prowadzić merytoryczne negocjacje handlowe posługując się możliwością realizacji prognoz w celu ustalenia warunków satysfakcjonujących obie strony.

W tej części modelu oddano do dyspozycji szybkie zmiany w parametrach postaci określając:

 • ilość miesięcy obowiązywania okresu profit share,
 • stawki profit share,
 • rozróżnienie Brutto/Netto (ze względu na to, że stawki reklamowe opodatkowane są stawką VAT 23% a usługi finansowe stawką VAT 0%.

Widoczna jest również prosta analiza efektywnościowa osiągana w poszczególnych grupach targetu mierzona w postaci osiąganej marży.