Origami Effect OMS White Slider

Ewidencja faktur, wynagrodzeń oraz obsługa magazynu

Oprogramowanie OMS to kompleksowe narzędzie służące do kontroli kosztów poprzez proste zbieranie i przetwarzanie informacji. Aplikacja umożliwia łatwe i intuicyjne zarządzanie fakturami oraz transakcjami magazynowymi, co pozwala na efektywną kontrolę kosztów i sprawną komunikację z księgowością

OMS – Moduł – Faktura

Podstawowe zadania dla aplikacji w zakresie zbierania danych z faktur:

 • pobieranie i wyświetlenie faktury
 • przypisywanie pozycji na fakturach pod odpowiednie kategorie i podkategorie
 • wprowadzenia dodatkowych parametrów takich jak ilość, VAT itp.
  aplikacja po wprowadzeniu danych, zapisuje umieszcza fakturę w dedykowanym folderze
 • funkcje autouzupełniania pól dla powtarzających się danych

Korzyści wynikające z modułu Faktura

 1. Szybkość i efektywność: Moduł faktura pozwala na szybkie i efektywne wprowadzanie danych z faktur, co przekłada się na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności pracy.
 2. Pełna kontrola: Moduł faktura umożliwia pełną kontrolę nad procesem fakturacji, od momentu ich wprowadzenia do systemu aż do wysłania do księgowości.
 3. Śledzenie kosztów: Dzięki możliwości kategoryzacji i podkategoryzacji produktów lub usług, moduł faktura pozwala na śledzenie kosztów w poszczególnych segmentach przedsiębiorstwa.
 4. Zwiększenie kontroli finansowej: Dzięki automatycznej integracji z systemem księgowym, moduł faktura pozwala na zwiększenie kontroli finansowej nad przedsiębiorstwem.
 5. Zwiększenie świadomości finansowej: OMS przelicza wartość podatków jak np VAT
 6. Integracja z modułem magazynu: Moduł faktura jest zintegrowany z modułem magazynu, co pozwala na automatyczne generowanie dokumentów księgowych związanych z transakcjami magazynowymi.

OMS – Magazyn oraz wizualizacje danych

 • w momencie zapisu faktury, automatycznie aktualizowany jest rejestr transakcji
 • automatycznie tworzy i umieszcza PZ wraz z fakturą
 • samoczynnie tworzone są wizualizacje stanów magazynowych
 • monitoring cen nabywanych towarów oraz ich zużycia
 • digitalizacja obiegu dokumentów
 • wszystkie raporty dostępne „od ręki”

Moduł magazynu w OMS zapewnia wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, w tym:

 1. Kontrola stanów magazynowych: Dzięki modułowi magazynu można łatwo śledzić ilości poszczególnych produktów znajdujących się w magazynie. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w których brakuje danego produktu lub magazyn jest zapełniony produktami, których firma nie potrzebuje.
 2. Prowadzenie transakcji magazynowych: Moduł magazynu umożliwia prowadzenie transakcji magazynowych, takich jak przyjęcia i wydania towarów. Dzięki temu można śledzić ruch produktów w magazynie i uniknąć błędów związanych z ilościami czy rodzajami towarów.
 3. Automatyzacja procesów księgowych: Moduł magazynu w OMS pozwala na automatyczne generowanie dokumentów księgowych związanych z transakcjami magazynowymi, takich jak dokumenty przyjęcia i wydania zewnętrznego. Dzięki temu księgowość może łatwo i szybko zaksięgować ruch produktów w magazynie.
 4. Optymalizacja procesów zakupowych: Moduł magazynu umożliwia śledzenie stanów magazynowych oraz historii transakcji, co pozwala na lepsze planowanie zakupów. Dzięki temu można uniknąć zamawiania zbyt dużej ilości produktów, które będą leżały w magazynie bezużytecznie.
 5. Skrócenie czasu obsługi klienta: Dzięki modułowi magazynu pracownicy obsługi klienta mogą łatwo sprawdzić stan magazynowy danego produktu, co pozwala na szybszą i bardziej efektywną obsługę klienta.

OMS – Przykładowa Wizualizacja wydaktów

Wizualizacja wydatków w OMS jest bardzo przydatnym narzędziem do analizowania i monitorowania wydatków przedsiębiorstwa. Dzięki niemu można szybko zobaczyć, ile pieniędzy zostało wydane na konkretną kategorię lub podkategorię, jak np. na olej napędowy, jak w podanym przykładzie.

Można śledzić, które kategorie wymagają większej uwagi i kontroli kosztów, a które kategorie są wydawane w optymalny sposób. Dzięki temu można podejmować szybkie i trafne decyzje biznesowe, aby zoptymalizować wydatki i zwiększyć zyski przedsiębiorstwa.

OMS – Przykładowy zestawienie kosztów w konkretnej kategorii

Na załączonym przykładzie widać kategoryzację kosztów dla każdej maszyny w parku maszynowym w OMS. Kategoria „Części zamienne” została wybrana jako jedna z kategorii kosztów i została przypisana do poszczególnych pojazdów. Dzięki temu można w prosty sposób śledzić koszty związane z częściami zamiennymi dla każdej z maszyn i porównywać je między sobą. W ramach kategorii „Części zamienne” można stworzyć również podkategorie, np. dla konkretnych typów części czy określonych dostawców. Takie szczegółowe kategoryzowanie pozwala na lepszą kontrolę kosztów i podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji w zakresie zakupów i wykorzystania części zamiennych.

OMS – Moduł – Wynagrodzenia

Podstawowe funkcjonalności w zakresie obsługi wynagrodzeń spółki

 • kalkulator wynagrodzenia
 • historia wynagrodzenia
 • autouzupełnianie wartości wraz z możliwością zmiany parametrów
 • wynagrodzenia
 • dopasowywanie wartości wynagrodzeń do poszczególnych departamentów oraz projektów
 1. Kalkulator wynagrodzenia – umożliwia łatwe i szybkie obliczenie wynagrodzenia dla pracowników na podstawie określonych parametrów, takich jak stawka godzinowa, ilość przepracowanych godzin, dodatki, składki itp.
 2. Historia wynagrodzenia – pozwala na przechowywanie i łatwe przeglądanie historii wypłat dla każdego pracownika, co ułatwia zarządzanie dokumentacją związaną z wynagrodzeniami.
 3. Autouzupełnianie wartości – pozwala na automatyczne uzupełnienie wartości wynagrodzeń na podstawie wcześniej zdefiniowanych parametrów. Użytkownik może również wprowadzić ręcznie zmiany w przypadku potrzeby.
 4. Dopasowywanie wartości wynagrodzeń – umożliwia przypisywanie kosztów wynagrodzeń do poszczególnych departamentów lub projektów, co pozwala na dokładne śledzenie kosztów w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

OMS – Obliczanie Technicznego kosztu wytworzenia

Moduł obliczający techniczny koszt wytworzenia litra mleka to narzędzie, które umożliwia rolnikom i przedsiębiorcom z branży mleczarskiej monitorowanie kosztów produkcji mleka. Narzędzie to umożliwia obliczenie kosztów produkcji mleka na podstawie różnych czynników, takich jak koszty karmienia, utrzymania, opłaty za wodę, energię elektryczną i inne związane z produkcją koszty.

Moduł ten umożliwia również monitorowanie marży i przychodów ze sprzedaży mleka. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć swoje koszty i dokonywać bardziej świadomych decyzji biznesowych.

OMS – Dodatkowe moduły i funkcjonalności

Moduł płatności w OMS służy do zarządzania płatnościami i generowania plików bankowych z danymi do przelewów. Dzięki niemu można łatwo zorganizować procesy związane z płatnościami, takie jak faktury, wypłaty pensji, zakupy itp. Moduł ten umożliwia prowadzenie rejestru płatności, w tym zlecenie przelewu, wydrukowanie potwierdzenia płatności, a także raportowanie płatności dla różnych celów, na przykład do celów podatkowych.

Natomiast moduł Ewidencji Środków Trwałych w OMS służy do prowadzenia rejestru środków trwałych w przedsiębiorstwie. Moduł ten umożliwia dodawanie i usuwanie aktywów, jak również ich edycję i kategoryzację. Pozwala na utrzymanie dokładnego rejestru środków trwałych w celu śledzenia wartości, amortyzacji i dat przeglądów. Dzięki temu modułowi można zapewnić poprawną i dokładną księgowość przedsiębiorstwa oraz łatwiej zarządzać aktywami firmy.

Korzyści z ewidencjonowania faktur za pomocą OMS to:

 • Usprawnienie procesów: OMS pozwala na automatyzację procesów związanych z ewidencjonowaniem faktur i wynagrodzeń, co przyspiesza i usprawnia pracę pracowników i całą firmę.
 • Eliminacja błędów: Dzięki OMS można uniknąć błędów w procesie ewidencjonowania faktur i wynagrodzeń, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy firmy.
 • Ułatwienie kontrolowania kosztów: Dzięki OMS można łatwo i szybko sprawdzić, ile firma wydaje na faktury i wynagrodzenia. To pozwala na lepsze kontrolowanie kosztów i ich optymalizację.
 • Łatwość w przeglądaniu dokumentów: OMS umożliwia łatwe i szybkie przeglądanie dokumentów dotyczących faktur i wynagrodzeń, co ułatwia pracę pracowników i zwiększa efektywność pracy całej firmy.
 • Poprawa dokładności danych: OMS gwarantuje dokładne i aktualne dane dotyczące faktur i wynagrodzeń, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji biznesowych i przewidywanie przyszłych kosztów firmy.
 • Automatyzacja generowania raportów: OMS umożliwia automatyczne generowanie raportów dotyczących faktur i wynagrodzeń, co pozwala na lepsze zrozumienie kosztów i zysków firmy oraz podejmowanie bardziej trafnych decyzji.