techniczny koszt produkcji slider dark

Techniczny Koszt Wytworzenia

Obliczenie technicznego koszty wytworzenia produktu TKW obejmuje koszty:

  • bezpośrednie czyli pozostające w ścisłym związku z danym produktem/usługą
  • pośrednie czyli uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu/usługi.

Poniżej przykład opracowania Technicznego Koszty Wytworzenia dla gospodarstwa rolnego.

Techniczny koszt wytworzenia upraw rolnych na Dashboard

Zestawienie parametrów finansowych dla upraw rolnych

Techniczny koszt wytworzenia mleka na dashboard

W szacowaniu przedsięwzięć charakteryzujących się niską marżą, istotne jest precyzyjne oszacowanie kosztów zmiennych – w tym promocji.