portfolio slider pharmaprom oraz ims

Excel umożliwia szybkie ukazanie wartość sprzedaży z podziałem na źródła danych miesiące na przejrzystym wykresie oferując: prostą segmentację według brandu produktu farmaceutycznego oraz wybranego okresu realizacji sprzedaży.

Ekstrapolacja danych sprzedażowych

Arkusz Excela ukazujący trendy sprzedaży, które można zawężać do wybranego brandu produktów farmaceutycznych.

Na podstawie tych danych Excel umożliwia przygotowanie prognozy zrealizowanej sprzedaży.

Wizualizacja sprzedaży na mapie w Excelu

Narzędzie do przeprowadzania prognoz umożliwia wizualizację danych sprzedażowych na mapie Polski bezpośrednio w Excelu:

  • brand,
  • SKU,
  • województwo,
  • rok sprzedaży,
  • kwartał.