portfolio slider google analitics

Google Analytics jako profesjonalna analityka internetowa dla firm.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie brak kontroli nad światem online. Google wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów udostępnił im Analytics, który służy do analizy statystyk online. Wiele firm współpracujących z agencjami reklamowymi lub wydawcami internetowymi pracuje na narzędziach do raportowania pokroju Google Analitics.

Wydawcy zobligowani są do udostępniania efektów kampanii. Zaawansowane narzędzie stworzone w arkuszu Excel powstało właśnie w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami.

Dodatkowe funkcjonalności poszerzają zakres raportowanych akcji aby informacje te były jednoznaczne przejrzyste. Dzięki temu zależnie od skuteczności można podjąć właściwe działania w momencie, w którym dadzą one oczekiwany rezultat. Dostosowaliśmy Excela, który po podłączeniu API Google Analytics umożliwia pobieranie oraz segmentację danych.

Na tym konkretnym zrzucie ekranu widać, że dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie zostały przedstawione w postaci tabelki, która zawiera informacje dotyczące liczby odwiedzin, czasu spędzonego na stronie oraz procentowej liczby odrzuceń w poszczególnych regionach i krajach.

Excel umożliwia na przykład przetwarzanie danych, ich sortowanie i grupowanie w celu uzyskania konkretnych informacji, co pozwala na dokładną analizę aktywności użytkowników na stronie internetowej. Ponadto, za pomocą wykresów i diagramów Excela można wizualizować dane w bardziej czytelny sposób, co ułatwia ich interpretację.

Excel jest narzędziem do analizy danych, co oznacza, że umożliwia m.in. wykonywanie obliczeń, porównywanie danych, tworzenie różnego rodzaju wykresów i tabel, filtrowanie danych, a także generowanie raportów i analiz. Dzięki temu, właściciele stron internetowych mogą na przykład analizować trendy i zachowania użytkowników, w celu poprawy jakości swojej strony i zwiększenia jej skuteczności.

Segmentacja to proces podziału rynku na mniejsze grupy, które charakteryzują się podobnymi cechami, takimi jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, preferencje zakupowe itp. Segmentacja pozwala na bardziej precyzyjne określenie potrzeb klientów i dostosowanie oferty do ich wymagań.

Na tym konkretnym zrzucie ekranu widzimy wyniki segmentacji rynku na podstawie dwóch kryteriów: miejsca zamieszkania (wielkomiejski / pozostałe) oraz płci (kobiety / mężczyźni). Wyniki segmentacji zostały przedstawione w postaci tabelki, która zawiera informacje dotyczące liczby klientów w poszczególnych segmentach oraz ich udziału w całkowitej liczbie klientów.

Dzięki segmentacji rynku, przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje swoich klientów, co pozwala na dopasowanie oferty do ich wymagań. Segmentacja umożliwia też skuteczniejsze dotarcie do klientów, np. poprzez wybór odpowiednich kanałów reklamowych i komunikacji z nimi. Dodatkowo, segmentacja pozwala na redukcję kosztów marketingowych, ponieważ umożliwia skuteczniejsze i bardziej ukierunkowane działania marketingowe.

W raporcie została zastosowana technika segmentacji, która pozwala na podział użytkowników na grupy ze względu na różne cechy, takie jak dzień tygodnia, godzina, pochodzenie geograficzne czy rodzaj urządzenia. W tym przypadku segmentacja została przeprowadzona ze względu na dzień tygodnia, co pozwala na analizę trendów w zachowaniach użytkowników w ciągu tygodnia.

Jedną z głównych zalet tego raportu jest wykorzystanie formatowania warunkowego w Excelu. Formatowanie warunkowe pozwala na wyróżnienie komórek w arkuszu, które spełniają określone kryteria. W tym przypadku, komórki z wysokim wskaźnikiem odrzuceń zostały oznaczone kolorem czerwonym, natomiast komórki z niskim wskaźnikiem odrzuceń zostały oznaczone kolorem zielonym.

Dzięki wykorzystaniu formatowania warunkowego w Excelu, można w łatwy sposób wizualizować wyniki analizy danych i szybko zidentyfikować obszary, które wymagają dalszej analizy lub interwencji. Formatowanie warunkowe może być wykorzystane w różnych analizach danych, co pozwala na jeszcze bardziej skuteczną analizę i wizualizację wyników.

Przewagą Excela w zakresie wizualizacji danych nad możliwościami Google Analytics jest to, że Excel oferuje znacznie większą elastyczność w dostosowywaniu wyglądu raportów i wizualizacji danych. Na przykład, w Excelu możemy łatwo zmienić wygląd wykresów, włączyć lub wyłączyć różne elementy takie jak legenda, etykiety, linie siatki i wiele innych. Możemy także dostosować paletę kolorów i styl czcionki, co pozwala na łatwe dostosowanie raportu do naszych preferencji lub wymagań klienta.

W przypadku Google Analytics, wizualizacje danych są ograniczone do kilku predefiniowanych typów wykresów i grafik, co oznacza, że ciężko jest dostosować wygląd raportu do swoich potrzeb. Oczywiście, Google Analytics oferuje również wiele cennych funkcji analizy danych, ale w przypadku wizualizacji danych, Excel oferuje większe możliwości dostosowania i personalizacji.

W tym przykładzie, Excel pozwala na wizualizację danych z Google Analytics w formie prostych, ale czytelnych wykresów, które można łatwo zrozumieć i interpretować. Można także dodać różne elementy do raportu, takie jak tabele lub komentarze, co pozwala na łatwe udostępnianie i prezentowanie wyników analizy danych.

Segmentacja danych w Excelu jest narzędziem, które umożliwia podzielenie dużej ilości danych na mniejsze, bardziej zrozumiałe części. W tym przypadku, raport przedstawia ilość wizyt na stronie internetowej podzieloną na kraje pochodzenia i rodzaj urządzenia, na którym użytkownicy przeglądali stronę.

Dzięki takiemu podziałowi, można łatwo zauważyć różnice w zachowaniach użytkowników na różnych urządzeniach oraz w różnych krajach. Na przykład, można zauważyć, że użytkownicy z Polski najczęściej korzystają z komputerów stacjonarnych, podczas gdy użytkownicy z innych krajów częściej korzystają z urządzeń mobilnych.

Segmentacja danych w Excelu pozwala na bardziej szczegółową analizę danych, co jest szczególnie przydatne dla firm, które chcą dostosować swoją ofertę do preferencji użytkowników z różnych krajów lub korzystających z różnych urządzeń.

W przypadku tego raportu, formatowanie warunkowe w Excelu zostało wykorzystane do wizualizacji danych w łatwy i przejrzysty sposób. Na przykład, użyto kolorów, aby wyróżnić kraje o najwyższym i najniższym udziale wizyt, co ułatwia szybkie zrozumienie kluczowych informacji.