portfolio slider google analitics

Google Analytics jako profesjonalna analityka internetowa dla firm.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie brak kontroli nad światem online. Google wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów udostępnił im Analytics, który służy do analizy statystyk online. Wiele firm współpracujących z agencjami reklamowymi lub wydawcami internetowymi pracuje na narzędziach do raportowania pokroju Google Analitics.

Wydawcy zobligowani są do udostępniania efektów kampanii. Zaawansowane narzędzie stworzone w arkuszu Excel powstało właśnie w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami.

Dodatkowe funkcjonalności poszerzają zakres raportowanych akcji aby informacje te były jednoznaczne przejrzyste. Dzięki temu zależnie od skuteczności można podjąć właściwe działania w momencie, w którym dadzą one oczekiwany rezultat. Dostosowaliśmy Excela, który po podłączeniu API Google Analytics umożliwia pobieranie oraz segmentację danych.

Informacje przedstawione są w czytelny sposób.

Podstawowe dane modelu finansowego projektu joint venture

W tej sekcji modelu finansowego możliwe było wprowadzenie deklaratywnych danych dotyczących parametrów marketingu z wyszczególnieniem 16 dedykowanych kanałów marketingowych wraz z ich aktualną ceną Rate Card oraz stawką rabatową, której maksymalna wartość może wynieść 100%.

Było to konieczne, ponieważ promocja miała się odbyć w kilku różnych mediach a każdy kanał ustalano pojedynczo.

Parametry ogólne w modelu finansowym

W tej części modelu podmiot B na podstawie posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie swojej działalności, określał target wraz z następującymi danymi:

 • statystyczny rozkład procentowy w populacji,
 • możliwa do osiągnięcia marża.

Parametry konwersji modelu finansowego

Estymowane konwersje określane jako wartość procentowa leadów decydujących się na korzystanie z usług.
Na arkuszu widoczne jest również automatyczne przeliczanie wartości procentowych na wartości całkowite estymowanej liczby klientów.

Dashboard pod negocjacje

Na podstawie tego arkusza można było prowadzić merytoryczne negocjacje handlowe posługując się możliwością realizacji prognoz w celu ustalenia warunków satysfakcjonujących obie strony.

W tej części modelu oddano do dyspozycji szybkie zmiany w parametrach postaci określając:

 • ilość miesięcy obowiązywania okresu profit share,
 • stawki profit share,
 • rozróżnienie Brutto/Netto (ze względu na to, że stawki reklamowe opodatkowane są stawką VAT 23% a usługi finansowe stawką VAT 0%.

Widoczna jest również prosta analiza efektywnościowa osiągana w poszczególnych grupach targetu mierzona w postaci osiąganej marży.

Dashboard pod negocjacje

Widok analityczny dla spółki A będącej provider’em usług reklamowych

Możliwe było również wprowadzanie zmian w modelu biznesowym w zakresie:

 • określenia daty uruchomienia projektu,
 • określenia czasu obowiązywanie profit share,
 • określenia wartości procentowej rabatu na kanale promocyjnym,
 • wartość procentowa profit share.

Widoczne są również sumaryczne przychody możliwe do uzyskania przez podmiot A z wyszczególnieniem:

 • kanały marketing,
 • stawka VAT,
 • oraz partycypowanie w profit share.