sgt e commerce slider

Założenia projektu

Opracowanie narzędzia służącego do między innymi realizacji analiz rynkowych wykorzystujące dane dostępne publicznie.

Narzędzie analityczne przygotowane za pomocą aplikacji Microsoft Excel wraz z dodatkiem Power Pivot Powstało w wyniku prac nad proof of concept dla startup’u w 2012, który miał zostać utworzony w ramach współpracy z jednym z inkubatorów przedsiębiorczości finansowanym przez PARP w ramach działań 3.1 .

Opis podstawowych zadań

  • Zaprojektowanie oraz wdrożenie mechanizmu agregującego i segmentującego dane z platformy internetowej
  • Projekt bazy danych z odpowiednią struktura umożliwiająca przeprowadzenia dogłębnych analiz bez udziału programistów oraz specjalistów MySqI
  • unifikacja aukcji umieszczonych w różnych krajach i opisanych różnymi językami, budowa potencjalnej bazy sprzedażowej
  • Szybkie wskazanie popularnych produktów
  • Oznaczenie produktów z wysoką oraz niską konkurencja rynkową
  • Prognozowanie popytu konsumenckiego w wybranych segmentacji produktowych.

Przykład realizacji analizy rynkowej

Rynek telefonów komórkowych

W ramach analizy rynkowej widoczne są:

  • zainteresowania konkretnymi produktami
  • średnie ceny
  • konwersje
  • konwersje w poszczególnych segmentach cenowych