Opis projektu w biznes planie

opis projektu hero image

Ten wpis jest przykładowym materiałem do posta “Jak napisać biznes plan”. 

Jeżeli chcesz poznać treść przykładów, które razem tworzą biznes plan zalecam zacząć od tego posta


 

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie przyszłościowych rozwiązań z zakresu edukacji mających mieć zastosowanie zarówno w biznesie jak i w szkolnictwie. Projekt w przyszłości ma spełnić cele:

  1. Optymalizować proces nauki poprzez dynamiczną ocenę postępów nauki studenta oraz podejmować decyzję o udzieleniu dostępu do kolejnej sekcji kursu czy pokazać alternatywną lekcję zagadnienia.
  2. Wypracować wzorce osobowe wskazujące predyspozycję danej osoby do nauki określonych dziedzin nauki,
  3. Usprawnić proces tworzenia kursu jak i całego procesu e-learning

Aby zrealizować te cele projekt musi stać się wydawcą kursów online poprzez zebranie grupy kreatywnych ekspertów. Ich wiedza ma zostać przekształcona na kursy online tworząc dla nich pasywny dochód. W przypadku poszczególnych zagadnień należy wziąć pod uwagę dodatkową pracę związaną z tworzeniem alternatywnych wersji kursu tak, aby sztuczna inteligencja mogła być zasilana odpowiednim strumieniem danych. W ramach realizacji tego projektu powinny też powstać rozwiązania w postaci sztucznej inteligencji prezentującej kurs, która w przyszłości zostanie zasilona pytaniami i odpowiedziami powstałymi na grupach dyskusyjnych. Celem jest stworzenie wirtualnego nauczyciela, który będzie odpowiadał i wskazywał konkretne materiały i rozwiązania z danej dziedziny.

Model Biznesowy

Opiera się na przygotowywaniu kursów w następujących modelach

  1. Pod target 1000 osób skłonnych zapłacić od 1000 zł do 2000 zł za kurs ( na przykład analiza sprawozdań finansowych, opracowanie modelu finansowego czy Skuteczna pozycja negocjacyjna w rozmowach z agencją digital marketingowych)
  2. Kursy pod grupy od 10 000 do 30 000 osób skłonnych zapłacić od 300 zł do 500 zł (przykładowy kurs jak poradzić sobie prawnie z zadłużeniem itp.)

Dystrybucja kursów na rynku B2C, próbie tworzenia kanałów w B2B w postaci dostarczania rozwiązań IT wraz z katalogiem. Dodatkowo przewiduje się możliwość utylizacji kontentu jako inserty do gazet wzorem trenerów personalnych jak na przykład Chodakowska

Rynek B2C

Model analogiczny do Valve. Producenta, wydawcy i operatora platformy dystrybucyjnej. Na platformie origamieffect.com W ramach projektu ma powstać kontent na wzór 365 careers jednakże złożony z ekspertów wskazanych z imienia i nazwiska, który będzie dystrybuowany:

  • Na platformach e-learning celem monetyzacji czerpać prowizję i sprowadzać użytkowników na własne rozwiązanie,
  • dostarczać kontent oraz rozwiązania dla firm,
  • dostarczać rozwiązania dla uczelni i jednostek samorządowych.

Kontent z początku powstanie przy udziale founders, ale też projekt przewiduje typowe działania wydawnicze i pozyskiwanie twórców wśród ekspertów praktyków jak i pracowników naukowych Spółka w ich przypadku zaoferuje wsparcie merytoryczne, techniczne jak na przykład tłumaczenia, dubbing czy działania marketingowe. Wraz z rozwojem platformy przewidziane są dodatkowe rozwiązania.