Charakterystyka modelu finansowego

model finansowy social card 2

Ten wpis jest przykładowym materiałem do posta “Jak napisać biznes plan”. 

Jeżeli chcesz poznać treść przykładów, które razem tworzą biznes plan zalecam zacząć od tego posta


Na potrzeby analizy finansowej został przygotowany model finansowy w standardzie private equity wraz z WISA (What if Scenario Analysis) mającej na celu wskazanie analiz kluczowych parametrów finansowych jak i kierunków biznesowych oraz przeprowadzenie negocjacji z potencjalnymi wspólnikami, twórcami kursów czy inwestorem finansowymi.

Przygotowany model finansowy umożliwia realizację prognoz finansowych dla następujących modeli biznesowych:

 • sprzedaż kursów online zarówno na platformach zewnętrznych jak i na rozwiązaniu własnym uwzględniając istotne parametry dostawcy platformy
 • realizację sprzedaż usług szkoleniowych wraz z wyliczeniem ich kosztów oraz oszacowaniem maksymalnego pułapu
 • wszystkie dostępne modele współpracy z potencjalnym autorem kursu jak i prowadzącym szkolenia
 • działania operacyjne w modelu soft house świadczącego usługi z zakresu b2b 

Dodatkowo przeprowadzenie symulacji oraz wyceny wartości wnoszonych przez potencjalnych autorów kursów. W przypadku kursów online paradygmatem do wyceny jest platforma Udemy wraz ze średnimi ilościami studentów w danej kategorii. Sam mechanizm do wyceny uwzględnia również rynek jak na przykład potencjalnych odbiorców.

Model finansowy został zaprojektowany z wykorzystaniem wiedzy autora w zakresie finansów jak i przedsiębiorczości i zawiera:

 • elementy, które stanowią plan sprzedaży jak i plan marketingowy,
 • do realizacji zadań odpowiednie narzędzia z automatyzacją raportowania spełniające wymagania performance vs target,
 • zaprojektowane narzędzie do automatycznego rozliczania przychodów.

Opis metodologii oraz wykorzystanych zasad przy opracowaniu modelu finansowego

W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy finansowej oraz oceny potencjału projektu przyjęto wykorzystanie następujących danych, zasad i stawek.

 

Stawki podatkowe

[wpdatatable id=1]

Podstawowe zasady zatrudnienia na etat

[wpdatatable id=22]

Koszty podatkowe pracy

[wpdatatable id=23]

Dodatkowo model umożliwia przeprowadzanie prognozy finansowej dotyczącej sprzedaży kursów online na zewnętrznej platformie e-learning z możliwością analizy i przeprowadzenia prognoz finansowych dla 500 kursów.

Obejmuje każdy możliwy biznesowy wariant współpracy jako wydawca pomiędzy spółką a autorem jak i wykorzystanie platformy e-learning’owej

 • E-learning Course Name – nazwa kursu mającego być sprzedawana 
 • Category – kategoria kursu 
 • Launch Date – Data publikacji
 • Regular Price – Cena Regularna
 • Max Promotion Value* – maksymalna stawka promocji 
 • Udemy Share – revenue share Udemy, lub inaczej prowizja serwisu 
 • Promotion Market Share – procent sprzedaży jaki odbędzie się w maksymalnej cenie promocyjnej
 • Customers on start – początkowa ilość studentów
 • Incremental Rate – procentowy wzrost studentów w ujęciu miesięcznym 
 • Incomes 2019 – prognoza przychodów
 • Incomes 2020
 • Incomes 2021
 • Incomes 2022
 • Incomes 2023
 • Students – model finansowy wylicza finalną ilość studentów 
 • Udemy Average Students per Category * – model finansowy wylicza średnia ilość studentów jaka zakupiła kurs na platformie udemy 

W ramach modelu finansowego można zaprojektować i przeanalizować harmonogram dla nieograniczonej ilości szkoleń / webinar’iów. Model finansowy wskazuje kolizyjne wydarzenia z dokładnością do dnia. Uwzględnia również dni świąteczne w Polsce. Istnieje możliwość rozbudowy o inne istotne daty.

Dodatkowo liczy koszt sal uwzględniając wszystkie kluczowe parametry i czynniki

 

Plan marketingowy

Prognoza finansowa umożliwia projektowanie kampanii reklamowych wraz z definiowaniem celów performance jak i kosztowych

Typowe pola do wypełniania celem zaprojektowania kampanii reklamowych wraz z określeniem celów

 • Campaing Name – nazwa kampanii
 • Medium – medium kanały digital jak google ads ale również działania cold calling
 • Course or product name – nazwa kursy czy szkolenia
 • Audience Age Audience – wiek grupy do której targetowana jest reklama
 • Gender – płeć odbiorców treści marketingowych
 • Audience Interests – zainteresowania 
 • Audience Geo – dane geolokalizacyjne
 • Average Estimate Impressions/Contacts – estymacja ilości wyświetleń kreacji reklamowych lub wykonanych połączeń telefonicznych
 • Demand Average CTR/Prospects estymowany oraz pożądany współczynnik Click Through Rate dla kreacji reklamowych/ilość umówionych spotkań poprzez sprzedaż b2b
 • Average CPC/CPM Cost – estymacja kosztu typu Cost per Click oraz za wyświetlenie
 • Start Month – data uruchomienia kampanii reklamowej
 • Duration – czas trwania kamapanii w dniach
 • End Date – data zakończenia (excel wylicza)
 • Budget Needed – estymacja kosztów kampanii ( excel wylicza)
 • Estimated Conversion – estymowana oraz pożądana wartość konwersji na działaniach marketingowych
 • Leads – ilość konwersji na kampanii (excel wylicza)
Promocja dla webinariów szkoleń

Działania promocyjne dotyczące produktów i usług oferowanych w tzw. okienku czasowym wymagają osobnego planowania jak i działania. W osobnym arkuszu znajdują się dane sumujące prognozowane szkolenia/webinaria z podziałem na miesiące.

Opex

Standardowy model kosztów w modelu finansowym. Ten arkusz został dostosowany pod automatyczną kalkulację kosztów związanych z między innymi:

 • Podziałem marży w działalności wydawniczej,
 • organizowaniem szkoleń i webinar’iów,

Analogicznie zostały przygotowane rozwiązania do wydatków podlegających amortyzacji