Model Finansowy Agencji Slider

Założenia projektu

Projekt zakładał przygotowanie profesjonalnych prognoz finansowych mających stanowić jedno z narzędzi negocjacyjnych dla projektu typu joint venture. Jeden z podmiotów miał dostarczać klientów drugiej spółce wykorzystując kanały marketingowe. Druga spółka świadczyła usługi finansowe przez internet.

Prognozy finansowe wraz z możliwością modelowania biznesowego umożliwiły przyśpieszenie procesu negocjacji ponieważ każda ze stron mogła ocenić wartość swojego wkładu w stosunku do osiągnięcia potencjalnych korzyści.

Modelowanie finansowe obejmowało między innymi :

  • Okres promocji,
  • Wartość Profit Share,
  • Stawkę flat fee,
  • Okres obowiązywania Profit Share.

Podstawowe dane modelu finansowego projektu joint venture

W tej sekcji modelu finansowego możliwe było wprowadzenie deklaratywnych danych dotyczących parametrów marketingu z wyszczególnieniem 16 dedykowanych kanałów marketingowych wraz z ich aktualną ceną Rate Card oraz stawką rabatową, której maksymalna wartość może wynieść 100%.

Było to konieczne, ponieważ promocja miała się odbyć w kilku różnych mediach a każdy kanał ustalano pojedynczo.

Parametry ogólne w modelu finansowym

W tej części modelu podmiot B na podstawie posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie swojej działalności, określał target wraz z następującymi danymi:

  • statystyczny rozkład procentowy w populacji,
  • możliwa do osiągnięcia marża.

Parametry konwersji modelu finansowego

Estymowane konwersje określane jako wartość procentowa leadów decydujących się na korzystanie z usług.
Na arkuszu widoczne jest również automatyczne przeliczanie wartości procentowych na wartości całkowite estymowanej liczby klientów.